WebArchiv - archiv českého webu

Co pro nás znamená naše vlast

28.11.2018

Sváteční slovo na Čt 2 dne 28. 10. 2018 ve 12,35 hodin

Přicházíme do Masarykova salonku na Masarykově nádraží. Pochází z doby Rakousko-Uherska, z doby Františka Josefa. Ale po rozpadu mocnářství a vzniku samostatného státu Masaryk toto místo užíval jako salonek, když cestoval po republice i po světě. Jako by zde na dosah měl celou vlast a stát, o který usiloval a který budoval spolu s dalšími.

Co pro nás znamená naše vlast? Vlast – to jsou dějiny, je to příroda, krajina, ale především jsou to lidé, se kterými společně žijeme a vytváříme domov. Náš stát má 100 let, ale dějiny naší země jsou mnohem starší. Utvářely je postavy svými životními příběhy, jako kníže sv. Václav, Jan Hus, Jan Amos Komenský a také Tomáš Garrigue Masaryk.

V Bibli se výraz vlast vyskytuje ojediněle. Ježíš ve svém výroku užívá přísloví „Prorok není beze cti, leda ve své vlasti.“ A tak si můžeme uvědomovat, že i na postavách naší historie se toto slovo významně naplnilo. A také Masarykovo jméno z náměstí, ulic i tohoto nádraží bylo vymazáno.

Vlast to je příroda, bohem darovaná země. A také kulturní dědictví předávané z generace na generaci. Když jedeme vlakem, můžeme z okna pozorovat přírodu, která je pozoruhodná, která se mění podle ročních období. A také můžeme navštívit různé stavby v našich městech a na různých místech a obdivovat se dovednosti a zručnosti našich předků. Je s údivem, kolik staveb vzniklo v prvních dvou desetiletí nového státu. A mezi nimi jsou i kostely. Moderní kostely katolické, evangelické a sbory Církve československé husitské.

Římský filozof a spisovatel Cicero řekl: „Vlast je všude tam, kde je člověku dobře“. A tak o to jde, aby nám bylo v naší zemi dobře. Ale nejenom nám, ale i druhým lidem. Vlastenectví není to, že zaznívají velká slova a gesta, ale trpělivá, vytrvalá činnost k dobru druhých.

Masaryk vedl k uvědomělému zdravému vlastenectví, k lásce vůči národu. Ale milovat vlastní národ neznamená nenávidět národy druhé. Máme spolu s Masarykem pěstovat a rozvíjet zdravé vlastenectví a posilovat je a povzbuzovat i v druhých ze zdrojů Kristova evangelia.

28. 10. 2018 ve 12,35 na Čt 2       

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.02.2019 10:29 zobrazeno: 672x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus