WebArchiv - archiv českého webu

Slovo o pronásledování křesťanů v Sýrii

28.11.2018

Červená středa 28. 11. 2018 před kostelem sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

Vážení účastníci tohoto průvodu, sestry a bratři,

v 1. listě do Korintu apoštol Pavel píše: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny“ (1 K 12, 26).

Apoštol Pavel přirovnává Kristovu církev k tělu, aby vyjádřil vzájemnou sounáležitost všech křesťanů. Jestliže někde křesťané trpí, jsou pronásledování, dotýká se to církve kdekoli jinde - tam, kde křesťané žijí v klidnější a svobodnější situaci.

Pronásledování a utrpení křesťanů v Sýrii se nás dotýká.  Je to i naše vlast jako křesťanů a spojují nás s ní společné dějiny.

Vždyť Sýrie, konkrétně Antiochie syrská, je místem, kde poprvé byli věřící v Ježíše Krista označeni jako „křesťané“, „kristovci“.

V Sýrii se nacházelo od počátku významné centrum křesťanství. Sýrie je zemí, kde se po staletí uchovávala zvláštní starobylost křesťanství v arabském světě. Kde byl vždy pěstován svébytný liturgický a duchovní život.

Odtamtud pocházel křesťanský spisovatel Efrém Syrský, ale i jeden z prvních mučedníků - Ignác z Antiochie.

Mučednictví pro víru není jen minulostí, ale bolestivou a velice naléhavou současností.

V Knize Zjevení Janovo slyšíme o svědcích v bílých oblecích a s palmovými ratolestmi. Jsou to ti, kteří prošli velkým soužením.

Je to nespočetný zástup známých i neznámých svědků, kteří prožili těžké utrpení. Na  ně se vztahuje zaslíbení Ježíše: „Blaze těm, kteří trpí pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 5,10). Období církve trvá již 2 000 let. Některé doby byly pro křesťany velmi těžké. V některých zemích a režimech se stávají mnozí novodobími mučedníky pro víru a lidé toužící po svobodě a spravedlnosti musí mnoho vytrpět.

V naší zemi dnes není u nás doba pronásledování pro víru, ale spíše lhostejnosti nebo předsudků vůči náboženství, křesťanství, církvím.

Nejen v čase pronásledování, ale i v době panující lhostejnosti je však třeba zachovat věrnost víry i zásad lidskosti. Musíme čelit lhostejnosti. Neboť lhostejnost i vůči utrpení druhých dává možnost a prostor, jak uvolnit nenávist a pronásledování  pro víru a přesvědčení.

Tomáš Butta

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.02.2019 10:30 zobrazeno: 868x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus