WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení adventního koncertu v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích

13.12.2018

Vážení představitelé města, armády, dámy a pánové, sestry a bratři!

Srdečně Vás všechny zdravím zde v tomto kostele Církve československé husitské.

Dnešní adventní koncert je zahájením i dalších kulturních akcí a setkání.

Tyto hudební a kulturní aktivity se odehrávají jak uvnitř v tomto kostele, tak i venku na osvětleném náměstíčku. Jsme rádi, že toto místo – spojující kostel a náměstí může v adventu a o Vánocích takto sloužit mnohým.

V biblickém příběhu o příchodu a narození Krále Ježíše se propojuje, to, co je posvátné, i to co je zcela obyčejné a běžné. Vánoce jsou zřetelným propojením toho, co je posvátné, a toho, co je všední. To posvátné, představuje chrám, kostel. Chrám se nacházel ve městě Jeruzalém.

Ale Ježíš nepřichází na svět v posvátném chrámovém prostoru. Ježíš přišel na svět v Betlémě – uprostřed nejvšednějšího života – obklopen nejen nejbližšími ze své rodiny, ale i pastýři a zvířaty.

To co, propojuje a spojuje obě oblasti – posvátnou i všední, je právě hudba, zpěv. Hudba sbližuje nebe a zemi, ale i nás lidi navzájem. Proto patří k adventu i Vánocům.

Toto propojení posvátného a všedního vystihuje i známý vánoční chvalozpěv „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.“ Znějí andělské chóry i lidové písně pastýřů.

I zde propojuje hudba a zpěv kostel a náměstíčko. Nese se chrámem i prostorem venku.

Přeji Vám příjemný hudební zážitek z tohoto koncertu i všech dalších akcí.

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a dobrý nový rok 2019.

Prosince 2019

T. B.

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.02.2019 10:34 zobrazeno: 666x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus