WebArchiv - archiv českého webu

Poděkování za život a službu bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera

17.02.2019

Vážená zarmoucená rodino, vážené sestry a bratři,

dovolte, abych vyjádřil také poděkování za život a službu bratra faráře Mgr. Miroslava Fiedlera.

Měl jsem možnost zde v tomto kostele apoštola Pavla v Ústí nad Labem v roce 2012 osobně bratru faráři poděkovat za jeho službu u příležitosti jeho 80. narozenin. Také jsme Bohu děkovali při vzácné příležitosti – diamantové svatby s manželi Fiedlerovými v roce 2016. Dnes se zarmoucenou myslí vylovuji poděkování v závěru jeho pozemského života.

Narodil se v roce 1932 v Děčíně. Po studiu na gymnáziu Zikmunda Wintera v Rakovníku nastoupil do bohoslovecké koleje a na Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze, kde studoval v letech 1950 až 1954. Po ukončení studia přijal svátost kněžského svěcení z rukou biskupa – patriarchy dr. Františka Kováře v říjnu roku 1954 v Husově sboru v Praze – Dejvicích. Pak následovaly dva roky povinné vojenské služby v letech 1954 – 1956. Od roku 1956 do roku 1972 bylo místem jeho služby faráře město Hostomice v okrese Beroun - v krajině pod zalesněnými svahy Brd. V letech 1973 – 2010 působil v duchovní správě jako farář zde v Ústí nad Labem. Administroval také náboženskou obec v Teplicích. Během své duchovenské činnosti se věnoval i práci s dětmi a s mládeží. Jeho zájmem byla hudba, hra na varhany. Vedl i dětský pěvecký soubor. Byl předsedou okrsku, dnes je tato funkce označována – vikář. Od roku 2010 byl zde duchovním až do doby odchodu do důchodu.

Pro tuto chvíli loučení s ním jsem zvolil z Písma svatého z 1. listu apoštola Pavla křesťanům do Korintu z 15. kapitoly verš 10: „Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo, více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.“

Tento chrám, kde bratr farář Miroslav Fiedler nespočetněkrát vedl liturgii, kázal a vysluhoval svátosti, je označen právě jménem apoštola Pavla. Byl to velký misionář a šiřitel Ježíšova evangelia. Apoštol Pavel se ohlíží za svojí prací a činností v 1. listě do Korintu. Pavel v závěru tohoto listu mluví o sobě, říká, že  jeho úsilí, snažení a námaha přesahovaly úsilí druhých apoštolů a pracovníků církve. Mohlo by to působit až tak, že Pavel vyzdvihuje své zásluhy a staví sám sebe do popředí. Ale on říká jasně, že tou silou nebyl on sám se svými možnostmi a schopnostmi, ale Boží milost. Pavel měl mimořádné poslání a úkol v dějinách křesťanství. Šířil Kristovo poselství a zakládal obce věřících a pastýřsky se o ně staral. Ale bez Boží posily, bez Boží pomoci, bez Boží milosti by mnoho nedokázal. Každý duchovní je takovým misionářem a nositelem Ježíšova evangelia jako apoštol Pavel. Vykonávat službu faráře není samozřejmé a není snadné v žádné době. K tomu je potřeba zvláštní milost a obdarování. I bratr Miroslav Fiedler podnikl jistě mnoho cest za lidmi, aby jim zprostředkoval Ježíšovo poselství. Musel projít i nelehkými situacemi a rozhodováními, jakými procházela generace duchovních, k níž patří. I on zakoušel jistě v různých chvílích milost Boží, která ho podpírala, držela a vedla.

Chceme dnes vyslovit náš dík bratru faráři, ale také poděkovat především Bohu, který našeho spolubratra provázel a podpíral svou milostí. A tato milost, kterou mu Bůh prokázal, nebyla nadarmo. To můžeme vyznat spolu s apoštolem Pavlem i při rozloučení s naším milým bratrem Miroslavem.

Únor L.P. 2019

T. B.
Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.02.2019 10:50 zobrazeno: 703x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus