WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav patriarchy Tomáše Butty poutníkům Noci kostelů 2019

04.04.2019

Vážení poutníci, zdravím vás všechny, kteří budete v letošním roce putovat nočními městy, obcemi a krajinou, a kteří budete procházet a navštěvovat otevřené chrámy, kostely, domy a modlitebny různých církví v naší vlasti.

Stavby křesťanských církví i židovské synagógy byly budovány s vírou, úctou a lidskou tvůrčí dovedností. Bez ostychu vstupte i do míst, kam byste se běžně vstoupit zdráhali. Buďte srdečně přivítáni také ve sborech Církve československé husitské.

Pro letošní rok je jako motto zvolen úryvek verše z knihy proroka Izajáše: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek“ (Iz 30,29). Mohli bychom celý tento verš parafrázovat takto: „Budete zpívat písně jako v noci, kdy se slaví svátek. Budete naplněni radostí jako poutníci v čase svátků, kdy se ubírají za zvuku hudebních nástrojů do chrámu na pevné skále.“ Obsahem tohoto verše je všechno podstatné, co se pojí k Noci kostelů. Hovoří se zde o noci, o putování do chrámu a také o zpěvu, hudbě a slavnostní atmosféře, které prostupují a naplňují prostory chrámu.

Děkuji všem, kteří s nasazením organizují tuto akci, i všem, kteří připravují jednotlivé nápadité programy slova, obrazu a hudby. Ať i letos mohou mnozí poutníci poznat nová místa prosvětlených kostelů, setkat se s pestrým programem a zakusit upřímnou lidskou přívětivost a křesťanskou pohostinnost. Je pro mne ctí připojit se i v letošním roce k udělovaným záštitám.

Ať Boží požehnání a zdar provázejí tuto akci!

ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské

Přílohy:

pngNoc kostelů 2019Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 04.04.2019 09:03 zobrazeno: 805x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus