WebArchiv - archiv českého webu

Blíží se 100. výročí Církve československé husitské

30.04.2019

Sestry a bratři, milí přátelé,

v roce 2020 si připomínáme a slavíme v Církvi československá husitské 100. výročí jejího vzniku. Tato novodobá křesťanská církev se zrodila z hnutí katolického modernismu v podmínkách svobody a demokracie našeho novodobého státu na počátku 20. století. Rozhodování o vniku církve dne 8. ledna 1920 a jejímu vyhlášení 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, předcházelo slavení mše v českém jazyce o Vánocích roku 1919, které se setkalo s vřelým ohlasem a přijetím v široké veřejnosti.

Historicky starší duchovní tradice a ideové předpoklady jejího vzniku tvoří vystoupení Mistra Jana Husa a období české reformace, zejména středověká církev podobojí. V návaznosti na starokřesťanskou tradici jsme součástí světového ekumenického společenství církví – celého Božího lidu.

Motto našeho jubilea zní: „100 let služby Bohu – 100 let pomoci člověku.“ Církev byla v minulosti,  je v přítomnosti a má být i v budoucnosti místem, kde konáme s nezištnou vírou a láskou svoji službu pod Boží autoritou a pro dobro druhých. Naše církev v uplynulých sto letech usilovala, i přes projevující se náš lidský hřích, o to, aby byla prostředím Kristovy lásky, kde si navzájem pomáháme. Tato křesťanská pomoc je po příkladu Ježíše otevřena vůči všem lidem.

V jednotlivých dnech na konkrétních místech si chceme v průběhu celého liturgického roku 2019-2020 připomínat toto výročí. Hlavní akce roku 2020 se uskuteční: dne 11. ledna 2020 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze, kde se bude konat slavnostní bohoslužba; dne 1. června 2020 v Národním domě v Praze na Smíchově se bude konat druhá významná akce v podobě slavnostního shromáždění; dne 13. června  bude směřovat celocírkevní pouť do rodiště prvního patriarchy dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší.

Zveme na tyto a všechny další akce členy i přátele naší církve, křesťany z ekumeny i představitele veřejného života, a všechny, s nimiž nás spojuje společný úkol pěstovat pravé a důstojné lidství.

Věříme, že evangelium Ježíše Krista, které oslovovalo zakladatelskou generaci naší církve, a které nese a předává naše církev společně s ostatními církvemi, má dostatek oslovující síly i dnes.

S prosbou o Boží požehnání a s přáním Kristovy milosti, lásky a pokoje všem

Tomáš Butta
patriarcha

Ve velikonočním čase

L.P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 30.04.2019 01:58 zobrazeno: 648x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus