WebArchiv - archiv českého webu

Děkovná modlitba při předání renovovaného bohoslužebného stolu

14.04.2019

1. Biblický verš

„Toto je stůl, který je před Hospodinem“ Ez 41,22

2. Úvodní oslovení

Sestry a bratři,

chceme dnes vyjádřit poděkování těm, kteří tento liturgický stůl zhotovili, a také těm, kteří jej zrenovovali a obnovili. Jsme vděčni za to, že tento stůl Páně můžeme dnes znovu předat a odevzdat k liturgické službě s děkovnou modlitbou.

3. Modlitba díkůvzdání nad bohoslužebným stolem

Bože, Hospodine  věčný a svatý, přijmi náš radostný a vděčný dík po uskutečnění tohoto díla obnovy!

Děkujeme ti za tento stůl, který nám připomíná oltář budovaný k poctě tvého jména praotcem Abrahamem, který na něm tobě přinášel oběti z tvých darů a prosil o tvé požehnání (Gn 12,8).

Buď ti vzdán dík za tento stůl, který odkazuje na svatý stůl v jeruzalémském chrámu, na který byly kladeny posvátné chleby (1 Kr 7,48).

Děkujeme ti za tento stůl, který je znamením Kristovy blízkosti, neboť Ježíš Kristus zasedl ve velikonočním čase naposled kolem stolu se svými učedníky (L 22,14), než přinesl oběť za hříchy světa. Tento stůl je obložen olivovým dřevem, aby nám tak připomínal, že Ježíš se modlil a prosil o sílu v zahradě uprostřed oliv (Mt 26,39).

Tento stůl má čtyři strany, a tím nás odkazuje k tomu, že do Božího království mnozí přijdou z východu i ze západu, ze severu i z jihu, aby tam stolovali s Abrahamem, Izákem a Jákobem (Mt 8,11, L 13,29) a především s Ježíšem (L 22,30) – naším nebeským Hostitelem.

Bože, prosíme tě v pokoře i vděčnosti, ať tento stůl, označený jménem (+) našeho Pána Ježíše Krista, je tebou znovu požehnán. Ať se u něho můžeme setkávat jako tvůj lid, který je posvěcován a naplňován tvým Duchem. Ať se můžeme kolem tvého stolu setkávat jako rodina víry a přijímat z něho dary nebeské Beránkovy hostiny.

Tobě, náš Bože a lásky plný Otče náleží skrze Krista Ježíše věčná sláva, čest i úcta. Amen.

Duben 2019

T. B.

Praha – Dejvice, Komenského sál, 14. dubna 2019      Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.09.2019 02:35 zobrazeno: 508x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus