WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u hrobky prezidenta E. Beneše a jeho manželky v Sezimově Ústí

Bože, Pane světa a náš Otče,

děkujeme ti za našeho druhého prezidenta Edvarda Beneše. Připomínáme si jeho osobnost a dílo v místech, kam se rád vracel a kde žil se svojí manželkou Hanou, a kde byl také jeho pozemský život plný zápasů ukončen.

Děkujeme ti za jeho životní nasazení a společné úsilí s Tomášem Garriguem Masarykem o samostatnost a demokratické uspořádání našeho novodobého státu.

Děkujeme ti, že v čase pokoření naší vlasti a spoutání našeho národa nelidským režimem neztrácel naději ve znovu nabytou svobodu.

Děkujeme ti, že vedl zápas v letech druhé světové války proti režimu, šířícímu zlo a zhoubu.

Děkujeme ti, že hledal spravedlivý řád na základě lidskosti, spravedlnosti a tolerance a v čase nástupu totalitních mocí neztrácel víru, že „pravda zvítězí.“

Prosíme tě, Bože, za svoji vlast, za mír mezi národy, za překonávání nepřátelství a za pokojné soužití mezi lidmi. Ať tvé věčné milosrdenství nás provází!

Obraťme se k Bohu Otci modlitbou, kterou nám odkázal jeho Syn Ježíš Kristus a kterou se modlili naši předkové, Mistr Jan Hus, a také prezident Edvard Beneš:

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé! Přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Září L.P. 2019 

T. B.

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 12.09.2019 02:49 zobrazeno: 484x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus