WebArchiv - archiv českého webu

Z projevu při otevření dětské části expozice v Husinci

Článek do ČZ č. 25/2019

Dne 28. května 2019 byla otevřena dětská část expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci. Jejími autory jsou architekt Ing. Jaroslav Kozlíček a výtvarnice Mgr. Jana Wienerová. Toto rozšíření expozice organizačně zajišťovali Mgr. Petr Číško a dr. Jan Jandus a bylo finančně podpořeno Ministerstvem kultury České republiky. Při otevření zazpívali několik písní žáci ze základní školy Mistra Jana Husa a byla přítomna i paní starostka Ludmila Pánková.

Narození a dětství českého reformátora Mistra Jana Husa se váže na jihočeské městečko Husinec. Jedním z pramenů, které to dokládají, jsou utrakvistické písně z 15. a 16. století. V těchto písních je zveršován Janův život, který začíná právě v Husinci u Prachatic. Z něho pocházel rodem a zřejmě existovala ústní tradice Husova dětství, ke které patřilo, že měl chudé rodiče, ale i zbožnost jeho matky. V těchto písních – jistě i legendárně zabarvených – je obsaženo, že již v čase školní docházky do nedalekých Prachatic se u něho v mládí projevovalo zvláštní nadání a že se učil se zájmem svatým Písmům.  Podle jména svého rodiště získal přezdívku i symbol „husy“ a proto v některé z utrakvistických písní je oslovován jako „milá Husi“.

Jan Hus jako středověký kněz sám děti neměl, ale uvědomoval si zřetelně jejich hodnotu. Ve svých kázáních, která pronášel v Betlémské kapli, se věnoval i tématu výchovy dětí. Vztahy mezi rodiči a dětmi se zabýval ve Výkladu Desatera. Podle Husa spočívá zvláštní hodnota dětství v tom, že Ježíš Kristus se stal malým dítětem. Projevil tak svou pokoru, a proto má být napodobován právě v pokoře. Tématu chlapectví se Hus věnuje v kázání na perikopu o dvanáctiletém Ježíšovi v chrámě. Vidí význam výchovy, která začíná v mladém věku člověka, neboť „i hoši jsou v mládí poddajní jako vosk, který snadno přijme otisk.“

V husitství hodnota dítěte byla zjevně vyjádřena skutečností, že byla svátost večeře Páně zaznívající při ustanovení svátosti „Pijte z něho všichni“ se podle husitů nevztahoval jen na laiky, ale i na děti. Příkladem byla prvotní církev i praxe ve východních církvích, kdy děti přijímají lžičkou krev Kristovu.

Biskup Jednoty bratrské a věhlasný pedagog Jan Amos Komenský nazývá ve spise Informatorium školy mateřské dítě „nejdražším klenotem“. Podle Komenského má dítě blízko k Božímu království a nese na sobě doposud ještě neporušený Boží obraz. Čím je však člověk starší, tím na něho mají vliv záporné projevy jeho okolí a prostředí světa. Těmto záporným vlivům se má čelit podle Komenského právě výchovou a vzděláváním. Komenský zastával optimistický pohled na člověka, kdy kladné vlohy od Boha nebyly v dětství ještě tolik zasaženy a porušeny hříchem. Lze je rozvíjet výchovou a vzděláním. Pro formování člověka je proto důležité začít s výchovou a vyučováním hned od dětství.

Expozice v Centru Mistra Jana Husa v Husinci je nejen pro dospělé, ale také pro děti. To se zvláště naplňuje rozšířením a otevřením části expozice věnované přímo dětem, které se tak mohou názorným a tvořivým způsobem v obrázkovém okruhu seznamovat s osobností M. Jana Husa.

Ať se výstava v bezprostřední blízkosti památné Husovy světničky dětem líbí a uchová se jim tak připomínka tohoto místa i osobnosti českého reformátora, který v této krajině prožíval své dětství.

Tomáš Butta
patriarcha

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:21 zobrazeno: 607x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus