WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav bratra patriarchy diecézním shromážděním CČSH v roce 2019

Vážený bratře biskupe, vážené sestry a vážené bratři,

vzhledem k tomu, že se v letošním roce účastním diecézního shromáždění pražské diecéze, které je ve stejném čase, dovolte, abych Vás oslovil a pozdravil alespoň tímto dopisem. Chtěl bych poděkovat za Vaši službu Vám všem, ať již duchovním nebo laickým zástupcům náboženských obcí, kteří s vírou trpělivě a vytrvale nesete se svou církví radosti i těžkosti.

Jsme na prahu 100. výročí naší církve, které zahájíme již na konci tohoto roku. Připravujeme k tomuto významnému jubileu v roce 2020 zvláštní shromáždění, akce a aktivity, o kterých jste a budete podrobněji informováni.

Apoštol Pavel charakterizuje církev a její služebníky těmito slovy:

… procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí…“ (2 K 6,8).

Církev prochází slávou i pohanou. I když je důležité, jaký se vytváří obraz o naší církvi ve společnosti, jak nás lidé vidí i ve zcela konkrétním místě, přece jen je tím nejdůležitějším, jak obstojíme v Božím pohledu. Naše církev je po desetiletí nesena a utvářena opravdovou vírou řady duchovních i laiků, ale též je poznamenána slabostí, hříchem a selháním. Kéž se nám podaří vytěžit ze zápasů a zkušeností těch, kteří s upřímnou vírou hledali a přijali Krista, kteří nesli poslání církve v minulých dobách. Kéž se nám daří na ně navazovat novými způsoby, které ukazuje církvi Duch svatý.

Kéž dokážeme využívat přítomný čas k prohlubování a projevování úcty vůči Bohu v našich bohoslužebných shromážděních, k poznávání bohatství Božího slova v Bibli a k vyjadřování své vděčné lásky ke Kristově církvi zcela konkrétním způsobem – zájmem, sounáležitostí, dary a službou.

Přeji Vám moudrost pro Vaše jednání a radost, vytrvalost a odolnost ve Vaší službě Ježíši Kristu a jeho evangeliu. 

S přáním Božího požehnání a pokoje

Tomáš Butta
bratr patriarcha

Květen L. P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:28 zobrazeno: 554x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus