WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na synodu Českobratrské církve evangelické

16.05.2019

Vážené společenství synodu, vzácní hosté, sestry a bratři,

předávám vám pozdrav od sester a bratří z české ekumeny i z naší Církve československé husitské.

Loňský rok byl pro vás časem velkého výročí – 100 let od doby sjednocení českých evangelíků a navázání na českobratrskou tradici a dědictví české reformace.

Bylo s tím jistě spojeno mnoho starostí a organizačních úkolů, ale mnohé Vaše akce přispěly ke sblížení křesťanů a k setkání v radosti z Kristova evangelia.

Děkuji za možnost, že jsem se mohl účastnit shromáždění v Pardubicích i v Praze Obecním domě.

Naše církev se připravuje na 100. výročí v roce 2020. Vážíme si toho, že bratr synodní senior Daniel a předseda Ekumenické rady církví v České republice nám zaslal do našeho jubilejního kalendáře Blahoslav pozdrav, přání a slova požehnání.

Sto let je nejen dobou zápasu o pravdu, hledání Božího království, budování sborů, avšak i boje o přežití v čase útlaku totality i v čase lhostejnosti. Ale je to také sto let vzájemných ekumenických vztahů.

Církev je společenství lidí, kteří přijímají Ježíše Krista. Přijímáme Krista ve Slovu, ve svátostech, ale také v druhých lidech. O tomto přijímání druhých lidí mluví apoštol Pavel v listě Římanům v 15. kapitole. „Přijímejte jeden druhého, jako Kristus přijal k slávě Boží vás“ (Ř 15,7).

Není vůbec snadné se navzájem přijímat – a to ani v jednom sboru, v jedné církvi, v jednom národě, natož v pestrosti a mnohosti světa.

V pohledu upřeném na Ježíše a jeho lásce to však dokážeme – přijímat se navzájem i v naší odlišnosti, a také takoví, jací jsme.

V Kostelci nad Orlicí je původně bratrský sbor, který dnes patří městu. Užívají jej řadu desetiletí vaše církev českobratrská a naše církev husitská. Byl jsem tam na výročí 70 let společného užívání. Byli tam věřící z obou církví. Naslouchali jsme společně slovu, modlili se a slavili jsme společně večeři Páně. 

Po deseti letech na 80. výročí jsem přijel znovu. Složení účastníků bylo však nápadně jiné. Vedle českých evangelíků a českých husitů tam byli přítomni čínští křesťané a také kubánští…

Sestry a bratři, přeji Vám, aby Vám Bůh i nadále žehnal, dával Vám moudrost pro řešení složitých otázek přítomné situace. Přeji Vám, aby Duch Boží Vás vedl ve Vašem synodním jednání i ve Vaší službě Kristu a jeho evangeliu, která je naší společným úkolem.

16. května L. P. 2019     

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:38 zobrazeno: 1218x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus