WebArchiv - archiv českého webu

Závěrečné slovo při slavnostní bohoslužbě v Betlémské kapli

06.07.2019

Vážení televizní diváci a rozhlasoví posluchači, sestry a bratři!

Tradice slavení svátku Mistra Jana Husa má svůj počátek ve středověku. Rok po jeho smrti se začal připomínat 6. července a slavit jeho svátek společně s Mistrem Jeronýmem Pražským. Utrakvisté – kněží a členové české církve podobojí – chápali Husa jako mučedníka Ježíše Krista.

Na tuto tradici navázala Církev československá husitská, jejíž 100. výročí si budeme připomínat v příštím roce.

Hned v roce jejího vzniku 1920 – v předvečer 6. července (5. července 1920) se uskutečnila bohoslužba Církve československé (husitské) u Husova pomníku na Staroměstském náměstí za hojné účasti. Připomínka M. Jana Husa byla a je rozšířena v řadě míst naší země. Tradičně byla pálena tzv. „Husova hranice“. Tato zvyklost se drží jen místně. Místa připomínání českého reformátora jsou ta, která se vztahují k jeho životu, jako Husinec, Kozí hrádek, Krakovec, Praha a Kostnice v Německu.

V Praze v Betlémské kapli koná Církev československá husitská československá bohoslužby na památku Husovu od roku 1968. Tehdy bylo poprvé umožněno církvi ve znovu zbudované Betlémské kapli konat bohoslužbu. Od té doby se zde uskutečňuje tato bohoslužba 6. července každoročně a tuto tradici se podařilo udržet i v období normalizace. Výjimkou byl rok 1990, kdy se bohoslužba uskutečnila u Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze, neboť probíhala rekonstrukce Betlémské kaple. Rok 2015, připomínající 600. výročí Husovo, byl příležitostí k rozsáhlému programu, který jsme připravovali společně s Českobratrskou církví evangelickou s názvem „Husovské slavnosti 2015“. Tehdy byla na stěnu Betlémské kaple instalována zvláštní plastika s názvem „Pravda se objevuje jen občas“. K tomu, aby se objevil nápis a slovo pravda je potřeba, aby svítilo Slunce. Pravda je, obrazně řečeno, závislá na světle shůry. V roce 2015 zde byl umístěn do věže i nový zvon, kdy jsme se v ekumenickém společenství modlili za zdar práci zvonaře.

Od roku 1968 se vystřídala při bohoslužbě v Betlémské kapli řada kazatelů a přicházejí i ekumeničtí hosté.

Zdravím Vás všechny, věřící sestry a bratry, kteří jste dnes  přijeli a přišli do Betlémské kaple v Praze z různých míst z Čech, Moravy i Slovenska, z různých náboženských obcí.  Zdravím také srdečně hosty z ekumeny, z veřejného života a univerzity. Pozdravuji i Vás - zájemce, kteří máte kladný vztah k osobnosti Mistra Jana Husa.

V tomto čase se však konají i na řadě dalších míst bohoslužby a shromáždění v naší zemi i v zahraničí. Zdravíme na dálku z Betlémské kaple.

Mistr Jan z Husince nás provází dějinami. Pohledy na něho mohou být rozmanité. Utrakvisté zařazovali Husa mezi svaté mučedníky. V naší církvi užíváme výraz „svědek“. Mistra Jana Husa chápeme jako svědka pravdy poznávané z Písma svatého. Je svědkem Ježíše Krista, ve kterého věřil a jehož učení se důsledně snažil naplňovat.

V naší zemi se hlásí méně lidí k organizovaným církvím, než tomu bylo v minulosti a než je tomu v současnosti v jiných zemích. Současně vedeme diskuse o kulturních a historických kořenech naší země a Evropy. K těmto kořenům náleží i křesťanské náboženství a víra. Právě k této tradici a duchovním hodnotám se váže také zápas M. Jana Husa. Proto jeho svátek se vztahuje jak k naší české národní identitě, ale především ke křesťanské identitě a všeobecně lidské.

Přeji Vám všem v hojnosti Boží požehnání a pokoj!

Červenec 2019

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.09.2019 01:49 zobrazeno: 2380x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus