WebArchiv - archiv českého webu

1. zasedání

01.10.2006 8. ledna 2000

Zahájení VIII. sněmu bohoslužbami v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě dne 8. ledna 2000 bylo časově spojeno s 80. výročím zrodu Církve československé husitské. Liturgii vedl a kázal bratr patriarcha Josef Špak (jeho kázání v písemné podobě bylo otištěno v Českém zápase 2000, č. 1).

K tomuto výročí církve byl formulován Pastýřský list biskupského sboru, který je pokorným ohlédnutím za vlastní minulostí i výrazem naděje z Božího odpouštění. Skutečný smysl sněmu není pouze manifestační, ale především pracovní. Církev si na svých sněmech stanovuje pravidla a řády svého vnitřního života a připravuje misijní strategii vzhledem ke svému poslání ve společnosti. K těmto pravidlům a novým cestám dochází jen kvalifikovaným pracovním úsilím a společným rozhovorem. Obojí musí být spojeno s modlitbou a otevřeností víry vůči zdrojům Božího slova. V případě prvního zasedání VIII. řádného sněmu se jednalo o zahájení vlastní práce. Pro své časové vymezení nebylo jednání prostorem pro řešení mnoha aktuálních a tíživých otázek v husitské církvi přítomné doby. Tento prostor se však zahájením otevřel.

Přesto již z prvního zasedání vzešly dva dokumenty. Tím prvním je Poselství. Po obsahové i formální stránce vychází ze Čtyř pražských artikulů, které jsou nosným motivem manifestů středověkých husitů. Patří mezi prameny tradice Církve československé husitské a jsou uvedeny v Základech víry. Sněmovní dokument je aktualizací ústředního programu husitské reformace, kterou je třeba vnímat v kontextu celého křesťanského náboženství a kultury.

Druhým přijatým dokumentem je Rezoluce. Jestliže Poselství je slovem k veřejnosti, pak Rezoluce je určena církvi. Je to dokument teologický. Nacházíme v něm zhodnocení zrodu Církve československé husitské a připomenutí jejího poslání. Je naznačen úkol husitské teologie sloužící církvi, která se nachází v situaci globalizace a ekumenického dialogu. (Dokumenty byly otištěny v Teologické revue 1999, č. 4 a Českém zápase 2000, č. 3.)

Struktura a úkoly jednotlivých výborů a sekcí jsou vyznačeny v Usnesení . (Usnesení z prvního zasedání vyšlo v Úředních zprávách CČSH č. 1/2000, příloha č. 1.)

Přílohy:

docRezoluce VIII. sněmu Církve československé husitské - 2000 docSněmovní poselství Církve československé husitské - 2000Administrátor publikováno: 24.01.2007 08:02 zobrazeno: 5808x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus