WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba se vzpomenutím postav české reformace

Bože, ty jsi věčná Pravda a Láska!

Před tvou tváří si v modlitbě připomínáme odkaz odvážných myslitelů doby české reformace – Mistra Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra, Jana Rokycany, Mikuláše z Pelhřimova i Petra Chelčického. 

Prosíme, aby pro víru a své křesťanské přesvědčení nebyli lidé kdekoli ve světě vystavováni pronásledování a útisku, ale mohli svoji víru vyznávat svobodně.

Prosíme jako křesťané o odpuštění všeho, čím byla a je porušována jednota tvého lidu. Pomoz nám, abychom byli příkladem naplňování Ježíšova přikázání lásky vůči všem.

V tomto říjnovém čase myslíme na Jana Žižku z Trocnova, který byl obdařen odvahou a silou a který často čelil obklíčení a sevření nepřítelem a který vedl své zápasy i proti přesile.

Děkujeme ti za všechny, kteří jako vojáci slouží své vlasti a kteří chrání naši zemi. Děkujeme ti, že prosazují hodnoty lidství a pomáhají všude tam, kam jsou vysíláni.

Prosíme, aby lidé žijící v místech, kde probíhají konflikty, mohli žít opět v pokoji.

Dávej nám víru, se kterou bychom dokázali překonávat všechny obtíže a náročné zkoušky.

Daruj nám moudrost, se kterou bychom si vážili darů tvého stvoření a moudře nakládali s bohatstvím přírody.

Provázej Zemi a její obyvatele svým Otcovským požehnáním. 

Náleží chvála, čest, úcta Otče, Synu, Duchu svatý, jediný Bože. Amen.Říjen L.P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:03 zobrazeno: 506x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus