WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 90. výročí Husova sboru v Brně na Botanické

„Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý plný slitování“ Ž 111,1.4


Bože, 

děkujeme ti za tento sbor, který nese jméno tvého svědka a mučedníka Mistra Jana z Husince, a jehož základní kámen byl položen 12. června roku 1927 v den smrti dr. Karla Farského - šiřitele evangelia a budovatele Církve československé husitské. Děkujeme ti za stavitele tohoto sboru i za ty, kteří jeho vybudování i udržování podporovali obětními dary. Děkujeme ti za duchovní, kteří zde hlásali tvé slovo a sloužili svátostmi. Děkujeme ti za členy rad starších i aktivní věřící, kteří zde tvořili a tvoří společenství tvého lidu, který je v péči a lásce Kristově. Prosíme tě o požehnání i pro budoucí čas. Ať tvůj Duch nás obnovuje, vede a posiluje a naplňuje vděčnou chválou, neboť Ty jsi Stvořitel nebes i země, náš Vykupitel a Zachránce v Ježíši Kristu a Posvětitel a Dovršitel všeho v Duchu svatém. Buď sláva Bohu Otci, Synu i Duchu svatému! Nyní i po věky. Amen. 


Říjen L.P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:05 zobrazeno: 522x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus