WebArchiv - archiv českého webu

Slovo poděkování bratru ThDr. Radoslavu Hobzovi při rozloučení s ním v Husově sboru v Praze - Vinohradech

Vážená zarmoucená rodino, vážení přítomní, sestry a bratři,

dovolte, abych osobně vzpomenul na bratra faráře ThDr. Radka Hobzu a vyjádřil poděkování za jeho odbornou práci v oboru církevní historie.

Osobně jsem mohl více poznat bratra faráře během své bohoslovecké praxe v roce 1984 v Pardubicích, kde tehdy působil. Byl církvi a Bohu oddaným knězem. A současně znalcem v oblasti dějin křesťanství se zaměřením na středověk a reformaci i dějiny Církve československé husitské. Byl žákem prof. Miloslava Kaňáka, jehož bibliografii sestavil k jeho 60. narozeninám v roce 1977.

Tuto bibliografii svého učitele pak doplnil po roce 1989 o články, které byly před tím cenzurou vyřazeny. 

Doktorská práce, kterou bratr Hobza podal a obhájil na tehdejší Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze, nese název „Řád a kázeň při večeři Páně v české reformaci“ (TR 1982, 71 -76). Jedná se o jedno ze stěžejních témat husitství, kterému se bratr Hobza důkladně věnoval na základě studia pramenů a literatury. Je autorem publikací a statí o dějinách Církve československé husitské, například o jejím počátečním období do roku 1924 (Církev československá /husitská/ 1920 – 1924. Ideový vývoj v prvních letech, Brno 2011) a o dějinách královéhradecké diecéze ve Schematismu z roku 1985.  Je autorem řady vzdělavatelsky zaměřených historických článků o postavách a událostech vycházejících v církevním tisku – kalendářích Blahoslav a v Českém zápase. 

V posledním období svého života, kdy bydlel v Praze, přicházel pravidelně na bohoslužby v Náboženské obci v Praze – Dejvicích. Když jsem se s ním v létě setkal v Centru péče v Doubravčicích, tak měl nad postelí v poličce Bibli a spisy Mistra Jana Husa. To svědčí o jeho stálém doufání v Boha a o jeho lásce k historii, zejména k době české reformace. Bratr doktor propojoval praktickou duchovenskou činnost v církvi se svým odborným zájmem o historii. I tím sloužil své církvi a náleží mu poděkovat za obojí. V žalmu 32. v 10. verši je vysloveno ujištění: „Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.“ Můžeme se spolehnout i ve chvíli jeho odchodu z pozemské časnosti na toto ujištění, že náš milý bratr doktor Hobza je obklopen věčným Božím milosrdenstvím.              Říjen L.P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:29 zobrazeno: 488x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus