WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení studentských bohoslužeb

Vážení účastníci této bohoslužby, pedagogové, studenti, sestry a bratři, kteří jste dnes přišli sem do Husova sboru v Praze na Vinohradech. 

Na teologické fakultě je dobrým zvykem, že akademický rok začíná společnou bohoslužbou. Přistupujeme na začátku nového akademického roku před Boha s modlitbou společnou i osobní. 

Kostel a univerzitní posluchárna jsou dvě odlišná místa a přece mají něco blízkého a společného. Propojenost univerzity a kostela dokládá skutečnost, že k pražské univerzitě patřila Betlémská kaple a Kaple Božího těla a krve Páně. Propojení vědy a víry, univerzity a církve nám zosobňuje Mistr Jan Hus. Přecházel ulicemi po pražském dláždění mezi Karolinem a Betlémskou kaplí. Na univerzitě se věnoval vědě a studentům a v Betlémské kapli konal službu kázání Božího všem lidem bez rozdílu.

Na studentské bohoslužbě dochází k setkávání církve a fakulty a k jejich určitému propojování. Církev je místem víry a fakulta zase místem pěstování vědy. Věda však potřebuje obohatit vírou a církev se neobejde bez teologie a vzdělání. 

Studentská bohoslužba má i zcela praktické zaměření. Má umožnit vám bohoslovcům a studentům zapojovat se do liturgického života církve. Je to příležitost osvojit si různé liturgické úkoly a služby. Každý drobný úkon je důležitý, neboť z drobností a detailů se skládá podivuhodný svět liturgie slova, hudby a znamení. Při studentské bohoslužbě si lze osvojovat nesnadný úkol kázat - věrně, srozumitelně a živě předávat poselství Bible v této době.

Studentská bohoslužba v Husově sboru je tedy místem, kde se můžete setkávat, ale je i prostorem určité duchovní dílny, v níž pracujeme sami na sobě. Sám vzpomínám na první kroky na kazatelnu nebo za stůl Páně, které jsem prožíval právě při studentských a kolejních bohoslužbách. 

Přeji vám Boží přízeň a vytrvalost a zdar ve studiu, a radost z víry ve vašem společenství, které se zde bude scházet v novém akademickém roce. Ať vám Bůh žehná.

 

Říjen L.P. 2019Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:35 zobrazeno: 460x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus