WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení akademického roku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Vážená paní děkanko, vážené univerzitní shromáždění, sestry a bratři, chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit jménem Církve československé husitské na začátku nového akademického roku. 

Pro tuto příležitost jsem zvolil čtení z Bible – Knihy Kazatel – z 9. kapitoly verš 1: O tom všem jsem uvažoval a ve všem tom jsem zjistil, že spravedliví a moudří i jejich práce jsou v ruce Boží. Člověk neví, co milovat ani co nenávidět, cíl všeho je před ním.“

Biblický verš končí výhledem k cíli. Cíl je před námi…

Vy, kteří začínáte studovat na této fakultě, stanovujete si zpravidla určité osobní cíle. K nim patří odhodlání zvládnout co nejlépe studium a jeho nároky, rozšířit si obzory poznání a znalostí, dosáhnout akademický titul, připravovat se na povolání i třeba ujasnit si odpovědi na životní, duchovní a etické otázky, a také lépe se zorientovat ve složitém světě, který nás obklopuje, ve kterém žijeme a za který máme spoluodpovědnost. 

Každý z nás si stanovuje určité cíle, a je to potřebné, neboť jak říká jedno přísloví: „Kdo na nic nemíří, nic netrefí.“

Studium na univerzitě není rozhodně snadná a rychlá cesta k cíli. Naopak je to cesta náročná, zdlouhavá a někdy zcela vysilující. Navíc ten, kdo studuje na teologické fakultě, kdo si zvolil obor teologie, měl by vědět o „vyšším cíli“ (Žd 12,10). Také by si měl uvědomovat jeho těžkou dosažitelnost, jak tuto skutečnost vystihuje apoštol Pavel: „Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však …“ (Fp 3,12-14).

Kdo se rozhodl pro obor teologie, ví, že potřebuje víru a Boží pomoc (Ž 31,4), aby mohl tento obor dostudovat a uplatnit s užitkem ve svém životě, aby tak směřoval smysluplně k cíli svého studia.

O cíli hovoří mistr Jan Hus v jednom ze svých univerzitních projevů při promoci neznámého bakaláře: „Kdo hledá cíl, hledá dobro, kdo hledá lepší cíl, hledá i lepší dobro, a ten, kdo hledá nejlepší cíl, hledá i nejlepší dobro, a čím svobodněji tak činí, lépe činí. Je tedy třeba hledat nejlepší dobro ze svobodné vůle“ (Stein E., M. J. Hus jako univerzitní rektor a profesor. Praha 1948 , cit. s. 62).

Začíná nový akademický rok. Otevírá se další etapa, další úsek na náročné cestě k cíli. Ale současně je to i cesta obohacující a radostná. Přeji fakultě, vám pedagogům, pracovníkům a studentům po tuto cestu Boží posilu a milost i hojnost světla Ducha moudrosti a dobrého poznání. 


Říjen L. P. 2019
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 07.11.2019 01:37 zobrazeno: 419x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus