WebArchiv - archiv českého webu

Slavnostní shromáždění a sympozium k 100. výročí Evangelické teologické fakulty

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy si ve dnech 9. – 12. listopadu 2019 připomínala sto let od svého vzniku. Dne 11. 11. 2019 byl v rámci těchto oslav udělen čestný doktorát prof. Manfredu Oemingovi, starozákonnímu teologovi s širokým rozhledem z Ruperto-Karlovy univerzity v Heidelbergu. Jedna z jeho prací, „Úvod do biblické hermeneutiky“, vyšla i v češtině v roce 2001. Ve zcela zaplněné Velké aule Karolina byli přítomni zástupci fakult Karlovy univerzity, dalších univerzit i hosté z veřejného života. Po této akci následovalo Slavnostní shromáždění s udílením medailí ETF ve Vlasteneckém sále za přítomnosti rektora UK prof. Tomáše Zimy. Shromáždění zahájil současný děkan ETF doc. Jiří Mrázek projevem o cestě fakulty uplynulými sto lety. Shromáždění pozdravil za vídeňskou univerzitu prof. Karl Schwarz, za ČCE synodní senior a předseda ERC Daniel Ženatý, za českou ekumenu patriarcha CČSH a za univerzitu v Bratislavě a její evangelickou fakultu děkan dr. Milan Jurík. Medailemi Jana Amose Komenského byli oceněni někteří spolupracovníci a vybraní studenti za zvlášť hodnotné diplomové práce. 

Následující den 12. 11. 2019 se konalo sympozium v prostorách ETF v Černé ulici v Praze. Úvodní příspěvek byl dějinnou sondou do doby před vznikem pražské evangelické fakulty, kdy studium probíhalo na evangelické fakultě ve Vídni, která byla mimo univerzitu až do roku 1922 (K. Schwarz). V příspěvcích současných pedagogů ETF byly reflektovány nejen okolnosti vzniku a poslání Husovy evangelické bohoslovecké fakulty v Praze v roce 1919 (O. Halama, M. Vaňáč), ale i další vývoj evangelické teologie a fakulty až do současnosti se zřetelem na změny v roce 1989 (P. Moreé). V naší přítomnosti je znovu diskutován význam teologie ve vztahu k církvi (T. Landová) a jsou nově promýšleny charakteristika a úkol vědeckého oboru teologie na univerzitě (P. Gallus, J. Štefan). Zazněly též další příspěvky o roli evangelíků v české společnosti (M. Putna z UK FHS) nebo představení typologie evangelického faráře (O. Macek). 

V době první republiky a v čase po druhé světové válce do roku 1950 studovali na Husově evangelické fakultě v Praze také budoucí duchovní Církve československé (husitské), jejichž počet se postupně stále zvyšoval. V roce 1935 vznikla sekce Církve československé, kdy výuku zajišťovali učitelé z řad této církve. V roce 1950 došlo k rozdělení Husovy evangelické fakulty na dvě fakulty - Husovu pro CČS(H) a Komenského pro ČCE a další protestantské církve. Od roku 1990 jsou obě fakulty – evangelická i naše husitská součástí Univerzity Karlovy, stejně jako fakulta katolická. Za „rodinné stříbro“ ETF bývá považována biblistika a česká reformace. Současně tato fakulta zprostředkovává díla světové reformace a protestantismu. Přejeme sesterské evangelické fakultě, jejím pedagogům a studujícím, Boží přízeň a požehnání pro jejich teologickou práci, kterou přispívají k bohatství univerzitního vědění a kterou napomáhají k odborné připravenosti pro službu v Českobratrské církvi evangelické i dalších křesťanských církvích.  
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 25.11.2019 02:33 zobrazeno: 585x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus