WebArchiv - archiv českého webu

Advent a Vánoce v Praze na Zderaze

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2, Resslova 6

 

Řekněte nerozhodným srdcím: Buďte rozhodni, nebojte se! Hle váš Bůh přichází, přijde vás spasit.                                                                               Izajáš 35,4

 

 

Vážení přátelé,

jaro léto podzim zima, až nás z toho závrať jímá. Kdo se dívá do nebe, nemyslí jen na sebe. Také ho nic nezebe, protože ho hřeje láska, kterou Advent slibuje a Štědrý večer naplňuje…. Radujme se, vždyť nám, nám narodil se.

Těšíme se z toho, že vás smíme pozvat na krásné koncerty a další adventní akce a že se přibližujeme 100. výročí trvání a působení církve, která na svém počátku oslovila velkou část společného národa Čechů a Slováků. Z lidové církve jsme se postupně stali ostrůvky víry, které se snaží předávat dědictví otců a matek v co nejsrozumitelnější podobě i dnes. Základem jsou bohoslužebná shromáždění, koncerty, výstavy a další akce jsou vyjádřením bohatosti lidského ducha, který bere svou inspiraci od Boha.

Co přinese Advent?

Adventní bohoslužby

každou neděli (1.,8.,15., a 22. prosince) v 9:30 hodin

 – vždy s překvapením

8.12. také v 19 hodin

Křesťanská meditace: každé úterý v 18:00 hodin

Chvíle s Biblí: úterý v 18:30 hodin

Koncerty:

neděle 8.12. v 15:00 hodin – benefiční koncert Národ sobě

čtvrtek 12.12. v 19:00 hodin – koncert Janečkova kvarteta

sobota  14.12. v 17:00 hodin – koncert pěveckého souboru Ensemble Hilaris

čtvrtek 19.12. v 17:00 hodin – vernisáž výstavy Vánoce s ateliérem radostné torby a dětmi ZUŠ Štítného ul. V Praze 3

 

Vánoční bohoslužby:

úterý 24.12. ve 23:00 hodin – slavnostní štědrovečerní bohoslužba se sólovými zpěvy

středa  25.12. v 10:00 hodin – bohoslužba Hodu Božího vánočního se sólovými zpěvy

neděle 29.12. v 9:30 hodin – závěrečná bohoslužba roku 2019 s poděkováním za vše dobré a připomínkou těch, který Bůh od nás vzal

 

středa 1.1. 2020 v 10:00 hodin - novoroční bohoslužba

 

Těšíme se na setkání s vámi a vyprošujeme vám slovy naší pastorační asistentky:

To nejkrásnější, co si můžeme přát, nám může jen nebeský Otec dát.

 

Za NO:

 Petr Hladík, Ing.            Emanuela Blažková, Mgr.        Alberto Rocchini, Mgr.

předseda RS                            farářka                                   duchovní

 

 

 

V Praze dne 28.11. 2019

 

Přílohy:

docx3946-advent-a-vanoce-v-praze-na-zderaze.docx doc3947-advent_2019_hilaris.doc doc3948-text-o-hilarisu.doc pdf3949-narod_detem2019_a4-1.pdfKlára Matoušová publikováno: 03.12.2019 11:33 zobrazeno: 448x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus