WebArchiv - archiv českého webu

2. zasedání

Praha 8. a 9. září 2001

Druhému zasedání ještě předsedal patriarcha Josef Špak. Jeho obsažná zpráva, kterou na sněmu přednesl, zachycuje situaci církve posledního období i jeho vlastní prakticko-teologické důrazy a pastorační zkušenosti. Patriarchova zpráva vychází z výsledků analýzy a jejího zpracování prof. ThDr. Milanem Salajkou. O stavu a postupu sněmovních prací podal zprávu generální tajemník sněmu. Zprávy zástupců jednotlivých výborů dokládají naplňování aktuálních sněmovních úkolů husitské církve a konkrétní výsledky práce výborů od zahájení sněmu v lednu roku 2000.

Na pořad jednání se z deseti připravovaných předloh dostaly čtyři a po diskusi byly schváleny tři z nich. Dva přijaté dokumenty jsou deklarativní povahy. Třetí je liturgický text.

Schválená předloha č. 2 Odkaz minulosti pro dnešek – Církev československá husitská k proměně času je zaměřena na dějinné kořeny a cestu novodobé husitské církve, tedy na minulost. Má být impulsem k badatelské práci vztahující se k vlastní církevní a národní tradici. Naproti tomu přijatá předloha č. 7 s názvem Pastorální povzbuzení je slovem pro přítomnost a budoucnost. Dává podněty k intenzivnějšímu duchovnímu životu a k účinnějšímu svědectví víry v soudobých podmínkách naší společnosti.

Sněm schválil také předlohu č. 4 Agenda I. část, která bude vydána jako samostatná publikace – liturgická kniha pro vysluhování svátostí.

Sněmovní diskuse a práce se soustřeďuje především na novou Ústavu, která nebyla ještě na 2. zasedání v konečné podobě přijata. Tomuto stěžejnímu dokumentu bylo třeba věnovat největší pozornost v nejbližším časovém horizontu v celocírkevní sněmovní diskusi, aby byl text připraven pro 3. zasedání. V dlouhodobějším horizontu je třeba pokračovat v přípravě dokumentů věroučných, sociálně-etických, pastoračních a dalších, jak to vyznačují přijaté sněmovní úkoly.

Přílohy:

docOdkaz minulosti pro dnešek - Církev československá husitská k proměně času - 2001 docPastorální povzbuzení - 2001Administrátor publikováno: 24.01.2007 08:05 zobrazeno: 5577x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus