WebArchiv - archiv českého webu

Úvodní slovo na Společenském setkání ke 100. výročí Církve československé husitské v Brožíkově sále v Praze na Staroměstské radnici

Vážené dámy a vážení pánové, milé sestry a milí bratři,

setkáváme se v den 100. výročí vyhlášení Církve československé husitské v historických prostorách radnice na Starém Městě pražském. Děkuji Magistrátu hlavního města Prahy, že nám zde toto setkání umožnil konat, a paní radní Haně Třeštíkové za převzetí záštity nad ním.

Tento prostor viditelně upomíná na husitskou tradici dvěma obrazy od českého malíře Josefa Brožíka (1851-1901). První velmi známý obraz „Jan Hus před koncilem v Kostnici“ bychom v různých kopiích a zmenšeninách nalezli v mnoha sborech Církve československé husitské, na farách, ale i v rodinách. Jan Hus nedaleko odtud kázal v Betlémské kapli a vyučoval na pražské univerzitě.

Prostory Staroměstské radnice mají bezprostřední vztah k českému králi Jiřímu z Poděbrad (1420-1471), který byl „husitského vyznání“. V tomto roce uplyne 600 let od jeho narození. Zde na Staroměstské radnici se konala roku 1458 volba českého krále, kterým se stal Jiří z Poděbrad. Je to znázorněno umělcem Brožíkem na druhém obraze.  Podobně jako Karel IV. i Jiří z Poděbrad se věnoval stavebnímu rozvoji Prahy. V jeho době byl dostavěn Týnský chrám, který byl hlavním kostelem utrakvistické církve. Král Jiří z Poděbrad vytvořil ve své době pozoruhodný mírový program pro Evropu.

Obě osobnosti, jak kněz a kazatel Jan Hus, tak i král Jiří z Poděbrad, svůj život spojili s heslem „Pravda Páně vítězí“ (Veritas vincit).

Děkuji, že jste přijali naše pozvání na toto slavnostní setkání. Vážíme si vaší účasti, spolupráce a podpory. Přes naše mnohé odlišnosti ale i bolestné zkušenosti z minulosti můžeme zakoušet v Duchu Božím vzácnou hodnotu porozumění a přátelské vzájemnosti.

U příležitosti 100. jubilea naší církve je mi velkou ctí předat pamětní medaili některým osobnostem a zástupcům organizací. Autorem medaile je pan Pavel Herčík.

(následuje předání pamětních medailí)Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 22.01.2020 02:18 zobrazeno: 488x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus