WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k výročí našeho státu při bohoslužbě s mezinárodní účastí

„Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu a čest.“ Zj 21,24

Věčný Bože, dárce milosti a nového života v Kristu, děkujeme ti, že světlo Ježíšova evangelia zazářilo mnohým národům a naplnilo radostí a pokojem srdce mnohých lidí. Navzdory našim rozdílným dějinným a náboženským kořenům, příslušnosti k odlišným vyznáním a státům smíme směřovat k budoucí jednotě v Kristu. Děkujeme ti za toto dnešní setkání ve tvém Duchu, které je viditelným znamením této naděje. Žehnej svému lidu, žehnej zemi, kterou jsi stvořil a která je naším společným časným domovem, žehnej našim národům, naší vlasti i tomuto městu. „Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja (Ž 117,1-2). Amen.

 Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 07.11.2007 08:28 zobrazeno: 4096x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus