WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při výročí Chrámu Spasitele

Hovorany - říjen 2007

Pane Ježíši Kriste,

 

jenž jsi přišel od Otce, tebe chválíme a oslavujeme jako jediného Pána a Spasitele světa. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Sk 4,12). Ty jsi přišel za námi, když jsme se my lidé odcizili Bohu – našemu Otci a Stvořiteli. Ty jsi přišel za námi a dal jsi nám poznat pravou tvář Boží – tvář Boha, který je láska (1 J 4,8). Ty jsi přišel za námi, abys nám svým slovem a příkladem ukázal cestu k Božímu království, kde je pravá radost, plnost života a dokonalý pokoj. Ty jsi přišel za námi, ne abys nás soudil, ale abys nás zachránil (J 3,17). Ty jsi přišel za námi, abys nám pomohl v našem bloudění nalézt pravé určení a ve své lásce obnovoval naše lidství. Ty jsi přišel za námi, abys nás u svého svátostného stolu posvětil svou přítomností a posílil svým Duchem k dobrému. Dej, až ať žijeme sjednoceni s tebou provázeni tvou ochranou a požehnáním. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 07.11.2007 08:29 zobrazeno: 3936x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus