WebArchiv - archiv českého webu

Meditace o soudu, smrti a věčném životě

Bože, ty jediný jsi věčný (Ž 90,2), ale vše v tomto tebou stvořeném světě má svůj počátek a konec. I náš život, tebou darovaný, bude jednou ukončen. Smrt souvisí s tvým soudem, posouzením celého našeho života. Každý, kdo z tohoto světa odchází, musí vydat počet ze svého jednání tobě a tvému Synu Ježíši Kristu. „Vždyť všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé “ (2 K 5,10). Mnozí lidé  posuzují nás a my zase posuzujeme druhé. Ale důležité je, jak nás vidíš a jak nás posoudíš ty. Znáš naši upřímnou víru, ale i naše pochybnosti, selhávání a lhostejnost, znáš naši lásku k druhým lidem, ale i naše sobectví, znáš naši dobrou vůli, ale i zlé myšlení a jednání. Náš život budeš mít na svých vahách spravedlnosti. Jak před tebou obstojíme? Dej, prosíme, abychom se přimkli k Ježíši Kristu, který nás vede úzkou cestou k plnosti života. Ať si vážíme každého dne. Ať nezapomínáme na tebe, když se nám daří dobře a jsme úspěšní. Ať nepropadáme nevěře, když musíme procházet zkouškami. Dej nám žít stále z naděje, že i nás tvůj Syn Ježíš Kristus svou obětí na kříži vykoupil z hříchu, zla a věčné smrti a že naše smrtelné a ponížené tělo bude mít jednou nesmrtelnou podobu (1 K 15,49). Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 07.11.2007 08:30 zobrazeno: 3843x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus