WebArchiv - archiv českého webu

Slovo poděkování při rozloučení s bratrem farářem Bohumilem Kláskem

Vážení blízcí z rodiny, sestry a bratři, dovolte, abych připojil poděkování bratru Bohumilu Kláskovi za jeho celoživotní vytrvalou službu v církvi a za jeho nasazení se pro Kristovo evangelium. 

Jak jsem bratra faráře před řadou let mohl poznat, tak si připomínám především dva jeho charakteristické znaky a rysy. Tím prvním je starostlivost a tím druhým důvěra. 

Starostlivostí se nemyslí přehnaná ustaranost, která dusí růst Božího slova v srdci člověka (L 8,14). Zbavuje nás radosti ze života a schopnosti uvědomovat si Boží dary, kterých se nám v životě nezaslouženě dostává. Ale starostlivostí jsou míněny každodenní projevy lásky, zájem a starání se o druhé. Otcovskou starostlivost projevoval vůči vám – svým nejbližším z rodiny. 

Na mysli a na srdci mu ležela také trvale ještě jedna starost – totiž starost o církev. A to ve smyslu pastýřského přístupu apoštola Pavla: „Denně na mě doléhá starost o všechny církve“ (2 K 11,28). Bratr Bohumil měl na starosti náboženské obce na severu a východě Čech, ve kterých obětavě zajišťoval duchovní správu. 

Později zastával i nelehkou úlohu a funkci tajemníka diecézní rady. Zajišťoval potřebné organizační a administrativní úkoly a poznal tak důkladněji diecézi a jednotlivé náboženské obce. 

Odhaduji, že mu byla více vlastní služba evangeliem sestrám a bratřím v náboženských obcích, neboť každá funkce v církvi přináší více starostí. Bratr Bohumil byl tím, kdo se nevyhýbal starostem a úkolům, ale nesl je s vírou a důvěrou v Boha. A to je ten druhý jeho rys. Jeho životním postojem bylo důvěřující spolehnutí se na Boha podle výzvy z 1. listu apoštola Petra: „Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“ (1Pt 5,7). Svoji sílu čerpal z víry, z osvobozujícího ujištění, že Bohu na nás záleží.

Pro tuto svoji víru, která dává pro život sílu, se stal druhým příkladem. 

Děkujeme dnes za něho Bohu a za celý jeho život. 

Loučíme se s ním v pozemském chrámu, ale věříme, že nalezne své místo, připravené Kristem, i v chrámu nebeském. 


Únor L. P. 2020 
Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 05.03.2020 02:07 zobrazeno: 432x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus