WebArchiv - archiv českého webu

Dopis bratra patriarchy v probíhajícím jubilejním roce 2020

13.03.2020

Sestry a bratři,

pozdravuji vás a děkuji vám, kteří jste přijeli v lednu tohoto roku do Prahy a účastnili jste se slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kde naše církev před 100 lety byla vyhlášena. Děkuji všem, kteří tuto mimořádnou a neopakovatelnou akci zajišťovali a podíleli se na jejím průběhu. Byla to vskutku bohoslužba Kristovy církve a mohli jsme při ní společně prožít zvláštní chvíli přítomnosti Ducha svatého a dotek Boží milosti.

Dík patří i České televizi, jejíž štáb při přenosu odvedl profesionální práci a prostřednictvím přímého přenosu bylo umožněno mnohým, aby v různých místech České republiky ale i v dalších zemích mohli být při této významné události s námi spojeni. Zejména mohli bohoslužbu sledovat starší věřící a duchovní, kteří se již pro nemoc nebo věk shromáždění a akcí církve nemohou zúčastňovat, a řadu let byli jejími aktivními služebníky a služebnicemi.

Bohoslužba ke 100. výročí byla slavena ve společenství celého biskupského sboru a aktivně se do ní konkrétními liturgickými úkoly zapojili další duchovní a laici. Dostalo se mi té cti, že jsem mohl při této slavnostní bohoslužbě kázat, a tak rozmanitému spektru posluchačů předat ústřední poselství našeho jubilejního roku o službě Bohu a pomoci lidem, které vychází z Božího slova v Písmu svatém (kázání i s biblickými odkazy bylo otištěno v Českém zápase č. 3, na s. 1 a s. 3).

Naše výročí jsme neprožili v izolaci a uzavřenosti sami do sebe, ale naopak v otevřenosti vůči druhým církvím i vůči společnosti a veřejnosti. Mohli jsme si uvědomit, že jsme jako samostatná stoletá církev přesto součástí pestré domácí i široké světové ekumenické rodiny a neseme jako křesťané společný úkol, jak nám to připomněl ve svém pozdravu předseda ERC a synodní senior ČCE Daniel Ženatý. Na této naší bohoslužbě si vážím toho, v jakém spektru přítomných hostů proběhla, a z časového odstupu to zřejmě oceníme ještě více. Vznik naší církve a její první desetiletí provázelo ostré napětí s římskokatolickou církví, respektive s její hierarchií. Bylo proto cenné, že po sto letech naší samostatné cesty byli na výroční bohoslužbě přítomni dva biskupové z římskokatolické církve, z nichž biskup Tomáš Holub je pověřen ekumenickými vztahy a biskup Václav Malý byl pověřen kardinálem a arcibiskupem pražským Dominikem Dukou, aby nás pozdravil a oslovil. Přítomen byl také arcibiskup Michal, zástupce pravoslavné církve, s níž nás spojuje společná i složitá historie v prvních letech při hledání ideové orientace v čase tzv. pravoslavné krize. Naše církev vznikla se silným zřetelem k českým národním zájmům a v dějinách nás provází bolestné napětí s německým národem. Proto si cením, že na slavnostní bohoslužbě byli jak zástupci světových a evropských církevních organizaci, tak byly svými představiteli zastoupeny též naše nejbližší sousedské evangelické církve z Rakouska, Bavorska a Saska i církevní prezident Joachim Liebig z Anhaltu.

Tato výroční bohoslužba z 11. 1. 2020 je dostupná ke zhlédnutí v archivu České televize, stejně jako Adventní bohoslužba z Brna, kdy jsme 1. 12. 2019 jubilejní rok zahajovali. Podobně v archivu Českého rozhlasu najdete Půlnoční bohoslužbu z 25. 12. 2019 a bohoslužbu k výročí církve ze 6. 1. 2020 i další pořady věnované naší církvi.

Děkuji Bohu, že naše slavnostní bohoslužba ke 100. výročí se mohla uskutečnit v celém rozsahu a v duchovní plnosti, v radosti Ducha svatého, v Kristově pokoji s vděčností vůči Bohu, jehož milosrdenství provází naši církev v dějinách a přítomnosti.

Jubilejní rok pokračuje mnohými dalšími akcemi. Chtěl bych ve svém dopise upozornit na dvě připravované celocírkevní akce, které se mají uskutečnit v červnu tohoto roku. Místem první akce je Národní dům na Smíchově, kde naše církev byla před sto lety v roce 1920 založena a kde se také konalo první zasedání prvního sněmu v roce 1924. Od 9 hodin bude probíhat dětský program, od 14 hodin slavnostní shromáždění a od 18 hodin koncert Jiřího Stivína. S podrobným programem budete seznámeni prostřednictvím pozvánek a plakátů. Na slavnostním shromáždění zazní premiéra skladby Jaroslava Krčka, kterou složil pro naše výročí. Vystoupí sdružení zpěváků z náboženských obcí, jak vás o možnosti zapojení bude informovat církevní kantor Zdeněk Kovalčík.

Druhou akcí je v sobotu dne 13. června pouť do Škodějova v Podkrkonoší, kde bude slavena liturgie v areálu u lesní kaple a bude otevřena naučná stezka dr. Karla Farského a další trasy pro děti i dospělé poutníky a turisty.

Děkuji, že ve svých diecézích, vikariátech i jednotlivých náboženských obcích se tomuto výročí věnujete a pořádáte bohoslužby k této příležitosti, různé akce a rozmanité aktivity. Shromáždění či akce a jejich zdárné uskutečnění není ničím samozřejmým. To si uvědomujeme zřetelně v těchto dnech, kdy jsou a mohou být shromáždění a setkávání lidí omezována z důvodu zamezení šíření nemoci. V této chvíli nevíme, zda to neovlivní i naše akce v následujícím období jubilejního roku.

Motto našeho jubilejního roku o službě Bohu a pomoci člověku je spolehlivou orientací pro naše vděčné slavení liturgie i konání diakonie v následování Ježíše Krista. Ježíš říká: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce“ (Jan 12,26). K této službě nechť nám Kristus dává svoji milost, posiluje nás a vybavuje nás svojí láskou (Ga 5,13).

S přáním moudrosti a pokoje všem!

Dne 7. března L.P. 2020                                                             

Tomáš Butta

patriarcha


 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.03.2020 10:03 zobrazeno: 381x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus