WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle postní

 Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů. (Izajáš 66, 10-11) 

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16, 1b.6-7.10-13

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu. 

Modlitba před čtením ze sv. Písem: 

Bože, Vykupiteli, poslal jsi svého Syna, aby se stal pravým životodárným chlebem světu. Dávej nám ten chléb stále, ať žije v nás a my v něm! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Efezským 5, 8-14

Evangelium: Jan 9, 1-41

Verš k obětování: Žalm 135, 6a 

Verš k požehnání: Jan 9, 11 

Modlitba k požehnání: 

Bože, Vykupiteli, pomoz nám, ať svaté dary chleba a kalicha přijímáme s upřímnou zbožností a věřícím srdcem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 52, 82, 87, 180, 245, 312, 323Klára Břeňová publikováno: 20.03.2020 03:32 zobrazeno: 542x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus