WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle postní

 Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože. (Žalm 43, 1-2)

První čtení z Písma: Ezechiel 37, 12-14

Tužby postní

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Bože všemohoucí, daruj nám svou milost, ať posloucháme tvá přikázání a toužíme po tvých zaslíbeních, abychom se v proměnách času drželi pravých radostí! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Římanům 8, 8-11

Evangelium: Jan 11, 1-45

Verš k obětování: Žalm 119, 107

Verš k požehnání: Jan 11, 26

Modlitba k požehnání:  Bože, Vykupiteli, svou ustavičnou pomocí ochraňuj nás, které jsi občerstvil svatými dary chleba a kalicha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 63, 118, 88, 244, 163, 176, 179, 324Josefína Hudcová publikováno: 01.04.2020 11:25 zobrazeno: 280x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus