WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle postní

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský! Hosanna na výsostech! 
(Matouš 21,9)

Evangelium ke kladení ratolestí: Mt 21,1-11

První čtení z Písma: Izajáš 50,4-7

Tužby postní:
2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu. 
3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Bože, Vykupiteli, ve své nekonečné lásce jsi nám poslal svého Syna. On vzal na sebe naše lidství. 
Svou obětí z nás sňal hříchy a ukázal nám příklad veliké pokory. 
Dej, abychom se nebáli jít cestou kříže a sdíleli s ním i slávu jeho vzkříšení! 
Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
 
Druhé čtení z Písma: Filipským 2,5-11 Evangelium (Pašije): Mt 26,14-27,66 
Verše k obětování: Žalm 69,21-22 
Verš k požehnání: Matouš 26,42

Modlitba k požehnání:
Bože, Vykupiteli, dej, ať přijímání duchovního pokrmu a nápoje posilní naši víru v jistotě, 
že máme spásu ve smrti a vzkříšení tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 239, 240, 326, 327Josefína Hudcová publikováno: 06.04.2020 09:33 zobrazeno: 586x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus