WebArchiv - archiv českého webu

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 

Sotva procitnu, jsem s tebou. Svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Aleluja! (Žalm 139, 18.5-6)

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Tužby velikonoční (I)

 2. Aby Kristovo vzkříšení našimi srdci proniklo a k životu věčnému nás přivedlo, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Kristovo vítězství v celém světě zavládlo a mír národům přineslo, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, dnešního dne jsi skrze svého jednorozeného Syna zvítězil nad smrtí a otevřel´s nám bránu do života věčného. Dej, ať nás tvůj životodárný Duch vzkřísí ze smrti k životu! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení: Koloským 3, 1-4

Evangelium: Jan 20, 1-18

Verše k obětování: Žalm 76, 9-10

Verše k požehnání: 1. Korintským 5, 7-8

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti, žes nás potěšil slavením velikonočních tajemství. Ve své dobrotě dej, ať mocí tvého Ducha rosteme ve vzájemné svornosti a lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 250, 251, 260, 331Josefína Hudcová publikováno: 14.04.2020 09:14 zobrazeno: 173x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus