WebArchiv - archiv českého webu

3. zasedání

19. října 2002

Po složitém procesu její tvorby v legislativně-právním výboru a celocírkevní diskusi byla Ústava přijata dne 19. 10. 2002 a nahradila tak dosavadní Zřízení CČSH z roku 1961. Ústava CČSH byla vytištěna samostatně a byla vyhlášena v Úředních zprávách č. 3/2002 ze dne 7. listopadu 2002.

V pohledu na průběh a možné perspektivy VIII. sněmu Církve československé husitské můžeme rozčlenit celý proces sněmovní práce a diskuse na tři části. První fázi tvořilo období od zahájení 8. ledna 2000 až do 2. zasedání v září 2001. V této počáteční fázi byly přijaty sněmovní dokumenty, které mají především proklamativní povahu - „Poselství“, „Rezoluce“, „Odkaz minulosti pro dnešek - Církev československá husitská k proměně času“ a „Pastorální povzbuzení“.

Ve druhé přítomné fázi, do níž patří 3. zasedání, se dostávají na pořad jednání řády naší církve. Je to především Ústava, ale také novelizace Hospodářského řádu a dalších řádů církve. Toto je velmi důležitá etapa, mohli bychom říci do jisté míry samotný střed sněmovního procesu. Ústava CČSH, která se stala jediným tématem 3. zasedání VIII. sněmu, patří k základním dokumentům církve a týká se samotné její existence, její jednoty.

Ve třetí budoucí fázi, která má završovat práci VIII. sněmu, budou projednávány texty věroučné, etické a texty liturgicko-pastorální, které jsou dosud dostupné v předběžných návrzích jako Komentář k Základům víry CČSH, Slovo k sociální etice, Pastorální pravidla ke svátostem a další část obřadů Agendy). Otevírá se tak prostor pro další sněmovní práci a rozhovor a to především o otázkách teologických.Administrátor publikováno: 24.01.2007 08:07 zobrazeno: 5148x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus