WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Velikonocích

Jásej Bohu, celá země. Pějte chvály k slávě jeho jména. Jeho slávu šiřte chvalozpěvem. Aleluja! (Žalm 33, 5-6)

První čtení z Písma: Skutky 2, 42-47

Tužby velikonoční (II)

 2. Za dar osvícení, abychom moudrost Boží v Kristu Ježíši vírou přijímali a zalíbení v ní nalézali, modleme se k Hospodinu.

 3. Za dar síly, abychom sladké jho zákona Kristova na sebe ochotně brali a věrně až do konce nesli, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

 Nebeský Otče, tvůj Syn je dobrý Pastýř tvého lidu. Pomoz nám, abychom poznávali jeho hlas, jímž nás volá jménem, a nechali se jím vést! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 2, 19-25

Evangelium: Jan 10, 1-10

Verše k obětování: Žalm 146, 1-2

Verše k požehnání: Jan 10, 11.17

Modlitba k požehnání

 Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, kterou jsme s vírou přijali, nás obnoví, posílí a posvětí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 253, 64, 79, 143, 162, 189, 190, 289Josefína Hudcová publikováno: 27.04.2020 10:46 zobrazeno: 286x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus