WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po Velikonocích

S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země: Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja! (Izajáš 48, 20)

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-31

Tužby velikonoční (III)

2. Aby v našich srdcích živou víru v Krista a naději na věčné dědictví v nebesích utvrzoval, modleme se k Hospodinu.

3. Aby v našich duších svůj chrám si vybudoval a nás na své královské kněžstvo posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Nebeský Otče, všem, kdo tě milují, jsi připravil dobré věci nad každé pomyšlení. Vlij do našich srdcí lásku, abychom tě ve všem a nade vše milovali, a tak získali tvá zaslíbení, která přesahují všechny naše tužby! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 3, 13-22

Evangelium: Jan 14, 15-21

Verše k obětování: Žalm 66, 8-9.20

Verše k požehnání: Jan 14, 18.20

Modlitba k požehnání

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nám ve večeři Páně dáváš okoušet dary z nebeské hostiny. Dej, abychom stále toužili po duchovním pokrmu a nápoji. Syť nás chlebem života a občerstvuj nás z kalicha spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 66, 117, 194, 198, 201, 288Josefína Hudcová publikováno: 11.05.2020 01:51 zobrazeno: 237x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus