WebArchiv - archiv českého webu

Varianty vysluhování svátosti večeře Páně v čase zpřísněných hygienických opatření. Praktické podněty pro duchovní Církve československé husitské

29.04.2020

V čase pandemie, kdy platí zpřísněná hygienická a bezpečnostní opatření, je nezbytné, aby duchovní věnovali náležitou péči přípravě a konání bohoslužebných úkonů v souladu s těmito opatřeními. Duchovní před konáním bohoslužby s večeří Páně i před samotným přijímáním věřícími informuje přítomné o způsobu a průběhu vysluhování svátosti večeře Páně. Tento pastorálně-liturgický podklad nabízí několik možností vysluhování a přijímání svátosti večeře Páně. Je na úvaze duchovního a konkrétní náboženské obce, kterou z variant zvolí s ohledem na situaci a okolnosti.

1. Duchovní vysluhuje svátost večeře Páně obvyklým způsobem v Církvi československé husitské – namáčením hostie do vína v kalichu a vkládá ji do úst věřícím. Tento způsob vyžaduje, aby si duchovní před vysluhováním večeře Páně a následně i po něm dezinfekcí očistil ruce. Má si vydezinfikovat ruce po každém jednotlivém podání svátosti komunikantovi.

2. Možností je užít při tomto způsobu vysluhování plastové rukavice, které se v potravinovém obchodě používají k manipulaci s pečivem. Pro každé vysluhování svátosti večeře Páně jednotlivému věřícímu se užívá vždy nová rukavice.

3. Svátost večeře Páně lze v mimořádných případech vysluhovat použitím lžiček, které jsou před bohoslužbou připraveny na malém stolku umístěném před stolem Páně. Na něj se z praktických důvodů před společným přijímáním položí miska s hostiemi a kalich s vínem. Duchovní lžičkou vloží hostii do vína v kalichu a pak pomocí lžičky vkládá hostii namočenou ve víně do úst věřícího. V jedné ruce drží lžičku a druhou rukou přidržuje patenu pod ústy věřícího, aby hostie nespadla na zem. Lžičky jsou umístěny na tácku a vedle něj je druhý tácek na odkládání užitých. Po vysloužení svátosti komunikantovi duchovní každou jednotlivou lžičku odkládá na připravený tácek, který je zakryt látkou.

4. Další variantou je užití zvláštních samostatných nádob (talířků a skleniček) pro svátostné dary chleba a vína pro komunikanty. Pro každou malou hostii se použije samostatný bílý talířek. Tyto talířky jsou před bohoslužbou připraveny na zvláštním stolku a zakryté bílou látkou. Duchovní během přijímání podává zvlášť každému věřícímu hostii na talířku anebo si věřící sám vezme ze stolu talířek s hostií, kterou přijímá. Na zvláštním stolku jsou připraveny sklenice (číše, keramické nádoby), do kterých se před přijímáním nalije víno z konvice (skleněného džbánu) smísené s vodou přinesené ze stolu Páně. Jednotliví věřící postupně přistupují a berou si malé nádoby s vínem, ze kterých přijímají.

5. Při společném přijímání mají věřící mezi sebou zachovávat požadovanou vzdálenost a komunikanti přistupují jednotlivě ve větších odstupech.

6. Duchovní může použít k manipulaci s hostiemi kleštičky či pinzetu, kterou uchopí hostii, aniž by se jí dotýkal rukou. Nikoli však pro vlastní vysluhování svátosti.

7. Z hygienických důvodů se nedoporučuje přímé pití z kalicha více osobami.

8. Nedoporučuje se ani způsob, kdy si každý z komunikantů bere z jedné misky do ruky malou hostii a sám ji v kalichu namáčí. Tento způsob je možný v malém společenství kolem dvanácti osob, kdy se použijí velké hostie rozlomené na dvě části. Takto rozlomené velké hostie umístěné na větší misce si věřící berou a namáčejí do kalicha tak, aby se nedotýkali rukou jiných hostií a vína v kalichu.

9. V místech, kde není možné zajistit hostie, se užívá běžný chléb.

10. Některé z těchto uvedených variant lze aplikovat se zřetelem na hygienické předpisy při osobním vysluhování svátosti večeře Páně mimo Liturgii.

11. Bohoslužebné předměty i případně použité lžičky je nutné řádné umýt a vydezinfikovat a užité textilie vyprat.

V Praze dne 29. 4. L.P. 2020                                         

Tomáš Butta
patriarcha

Připraveno na základě praktických zkušeností z církve a ze zdrojů ekumeny ve spolupráci s I. a II. odborem úřadu ÚR CČSH.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.05.2020 10:44 zobrazeno: 551x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus