WebArchiv - archiv českého webu

Slovo poděkování při rozloučení s Václavem Žďárským

Vážené shromáždění, sestry a bratři, milí přátelé v Kristu!

Chtěl bych také vyslovit svůj dík Bohu – našemu Stvořiteli a Otci za službu, kterou bratr Václav vykonával jako duchovní v naší církvi, poděkoval za jeho obdarování, za jím skládané písně i básně.

Poezie a duchovní život mají k sobě velmi blízko. Některá báseň se stává modlitbou a některá modlitba je zase vyjadřována poetickou řečí. Je tomu tak i v případě bratra Václava, neboť jeho básně přecházejí někdy přímo v modlitbu, v prosbu obracející se k Bohu. Jeho verše v sobě ukrývají určitý smutek, samotu i bolest. Současně jeho poezie je plná hluboké víry, citlivé lásky i zvláštního humoru. Bratr Václav svými básněmi dával druhým zřetelně poznávat svoji touhu po dobru a smyslu všeho, touhu po Bohu, i když člověk někdy jeho blízkost není schopen vnímat. Vyjádřeno obrazem z jedné jeho básně – je to „touha po nebi, které ale v kaluži není vidět.“

Václav poznal, že člověk i v nejhlubší samotě může zakoušet a přijímat Boží útěchu a církev může být místem setkávání se s přáteli, které dokázal obohatit kritickým nadhledem, hloubkou vědění i humorem.

Utkvěl mi v mysli obraz Václava, když vystupoval na setkáních mládeže – akci s názvem Festival křesťanské písně, který se opakovaně konal na různých místech v královéhradecké diecézi před rokem 1989. Čekali jsme vždy s nedočkavostí na nějakou nově složenou jeho písničku. Jednou nás překvapil. Seděl za starším harmoniem, v jeho blízkosti stála socha, byla to busta dr. Karla Farského. A text písně byl právě o ní! Jeho písničky rozehřály na tvářích nás posluchačů úsměv, ale on vždy zachoval zcela vážnou tvář.

Při rozloučení s bratrem Václavem se mi vybavuje Ježíšovo slovo: „Nejsem sám, Otec je se mnou.“ (J 16,32). Ježíš vysvobozuje člověka ze samoty, neboť on sám samotu prožil do nejhlubší míry, až na samé dno, když byl všemi učedníky opuštěn a zůstal sám ve tmě zahrady, kdy za nedlouho měl přijmout kříž. Ale sám nebyl, byl s ním Otec. A tak věříme, že ani Václav nezůstane sám, neboť Bůh Otec je s ním a on zůstane s ním v jeho domově natrvalo.

Boží milost a láska buď s tebou, bratře Václave!

Leden L.P. 2020

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 14.05.2020 03:19 zobrazeno: 347x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus