WebArchiv - archiv českého webu

3. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého Pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky! (Žalm 27, 8-9)


První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 10-13

 Tužby pro dobu po Duchu svatém (II)

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, daruj nám vytrvalou lásku a úctu ke tvému svatému jménu, neboť my věříme, že nepřestáváš pomáhat všude tam, kde vládneš svou dobrotivou rukou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Římanům 6, 1b-11

 Evangelium: Matouš 10, 24-39

 Verše k obětování: Žalm 17, 5-7

 Verš k požehnání: Žalm 145, 15

 Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za pozvání ke tvému stolu. Dej, ať nás milost společného stolování posiluje i v každodenním životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 163, 300, 51, 58, 95, 308, 310, 312Josefína Hudcová publikováno: 15.06.2020 02:59 zobrazeno: 457x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus