WebArchiv - archiv českého webu

5. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. (Žalm 48, 10-11)

 První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

 Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, učíš nás zachovávat tvá přikázání, abychom milovali tebe a naše bližní. Daruj nám svou milost, ať jsme ti oddáni celým srdcem a navzájem spojeni čistou láskou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Římanům 7, 15-25a

 Evangelium: Matouš 11, 16-19.25-30

 Verše k obětování: Žalm 18, 28.32

 Verš k požehnání: Žalm 34, 9

 Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás nebeské tajemství večeře Páně obnoví ve víře, posvětí v lásce a posílí v naději! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 10, 25, 60, 70, 76, 104, 107, 148, 192Josefína Hudcová publikováno: 29.06.2020 11:39 zobrazeno: 481x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus