WebArchiv - archiv českého webu

6. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.

(Žalm 17, 15)

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II)

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, pomoz nám poznat, co máme konat, a ze své milosti nám také dej sílu to uskutečňovat! Věříme, že naše pokorné modlitby přijmeš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: Římanům 8, 1-11

 Evangelium: Matouš 13, 1-9.18-23

 Verše k obětování: Žalm 25, 1-2

 Verše k požehnání: Žalm 84, 2-3

 Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať smíme přijmout plnou míru spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 56, 71, 77, 88, 138, 163, 200Josefína Hudcová publikováno: 07.07.2020 10:58 zobrazeno: 463x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus