WebArchiv - archiv českého webu

8. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Bůh je v obydlí svém svatém, Bůh, jenž nás usazuje ve svém domě. On dává moc a udatnost svému lidu. (Žalm 68,6-7.36)

 První čtení z Písma: 1. Královská 3,5-12  

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu avpravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu. 

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ochránce všech věřících, prosíme tě, rozestři nad námi své milosrdenství, abychom s tebou prošli časností a neztratili věčnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 Druhé čtení z Písma: Římanům 8,26-30

 Evangelium: Matouš 13,31-33.44-52

 Verše k obětování: Žalm 30,1-2 Verš k požehnání: Žalm 103,2

 Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať svátosti večeře Páně užíváme jako nebeského léku, uzdravujícího na duši i na těle! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 32, 84, 182, 187, 290, 300, 304, 310Josefína Hudcová publikováno: 27.07.2020 10:12 zobrazeno: 209x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus