WebArchiv - archiv českého webu

9. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. (Žalm 145, 15-16)

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III)

2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ve své dobrotě a milosrdenství očišťuj a ochraňuj svou církev a veď ji po svých cestách, neboť v bezpečí setrvá jedině s tvou pomocí. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 9, 1-5

Evangelium: Matouš 14, 13-21

Verše k obětování: Žalm 90, 13-14

Verš k požehnání: Moudrost 16, 20

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás účast na tajemství chleba a kalicha duchovně obnoví a přivede k novému životu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 25, 65, 113, 129, 150, 157, 169, 288, 294Josefína Hudcová publikováno: 31.07.2020 10:30 zobrazeno: 324x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus