WebArchiv - archiv českého webu

Slovo k bratřím Rudolfovi a Tomášovi při předání biskupského řetězu

14.06.2020

Sestry a bratři, zřizování do biskupské služby – ordinace – se uskutečňuje s prosbami o Ducha svatého a vzkládáním rukou biskupů, ale i laiků, neboť k tomuto úkolu pověřuje Boží církev, která je tvořena jak duchovními, tak i laiky. Předání a přijetí služby ve vedení diecéze vystihuje předávání biskupského řetězu. Je to pouto, které nás poutá těsněji s Kristem a jeho církví, s konkrétní diecézí, se sestrami a bratřími.

Bratr Rudolf předal dnes řetěz – biskupskou insignii se znakem naší církve – bratru Tomášovi. Pro jednoho z vás to znamená určité odlehčení, pro druhého naopak nesení větší tíže služby než dosud. Předání a odevzdání znamená, že nejsme vlastníky toho, co je předáváno jedním z vás a co je na druhé straně přijímáno. Apoštol Pavel v 1. listě do Korintu říká: „Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal.“ Předávání není jednorázový úkon, ale předávat znamená činit to stále. Ale ne to, co je z nás, ale toho, co je od Krista, to máme předávat. Člověk může dávat jen to, co přijímá.

Bratře Rudolfe, Vy jste předával mezi námi sedm let jako biskup to, co přijímáte od Pána. Jste původním povoláním lékař, který ví o lidské nemoci a trápení. Rozhodl jste se pro duchovenskou službu a poznal tak Ježíše, který je lékařem našich duší. Chceme Vám za Vaši biskupskou službu poděkovat a popřát Vám Boží přízeň i v čase další duchovenské služby i v osobním životě.

A nyní slovo k Vám, bratře Tomáši. Zaznívají k Vám dnes mnohé výzvy z Písma a mnohá přání od sester a bratří. Z biblického textu o biskupské službě bych chtěl pro Vás vyzvednout, že biskup je správce Božího domu (Tt 1,7). Hovoří se zde o správě. Biskup je ten, kdo stojí v čele duchovní správy své diecéze. Vaše farářská služba slovem a svátostmi se tak rozšiřuje na celou diecézi. To druhé, co nám výraz „správa“ připomíná, je, že biskup je tím, kdo má pečovat o to, co je mu svěřeno. Spravovat znamená i opravovat, napravovat, uvádět do dobrého stavu. Spravovat něco vyžaduje zručnost i velkou trpělivost. A to třetí, jak ještě lze chápat úkol správy je, že toto slovo obsahuje výraz „právo“. I když se biskup má rozhodovat podle osobní odpovědnosti, nemůže to být libovůle. Má se snažit jednat podle práva a spravedlnosti tak, aby to sloužilo jednotě, celku a budování církve.

Přeji Vám, abyste uplatnil své dary, zužitkoval zkušenosti a svou dobrou a věrnou službou naplňoval důvěru získanou od sester a bratří. Ve vzájemné spolupráci a podpírán milostí Kristovou, ať nesete biskupskou službu, k níž jste zmocněn a do níž jste dnes uveden.

 

Dne 14. 6. L. P. 2020                                                                                                                            

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.08.2020 09:48 zobrazeno: 327x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus