WebArchiv - archiv českého webu

Slovo při otevření naučných stezek ve Škodějově 13. 6. 2020

13.06.2020

Sestry a bratři, děti i dospělí,

přírodní areál ve Škodějově v Podkrkonoší je místem, kde měla hospodářství rodina Farských. Později se stala vlastníkem Církev československá husitská, která zde pořádala a pořádá poutní bohoslužby pod širým nebem k výročí Karla Farského.

Jsem velice rád, že se podařilo k roku 100. výročí Církve československé husitské z velké části uskutečnit projekt přírodního areálu a dnes můžeme otevřít tři okruhy naučných stezek. První stezka je věnována Karlu Farskému, knězi a prvnímu patriarchovi CČSH. Návštěvníci se mohou seznámit s touto osobností, která se zde v tomto kraji a místě narodila. Další úsek naučné stezky je věnován postavám z české historie s názvem „Okna do duchovní krajiny naší země“. Je určena dětem, ale kvízy mohou luštit i dospělí a ověřit si tak své znalosti. Třetí okruh je procházkou po lesní pěšině a seznamuje se zdejší přírodou, jak děti, tak dospělé. Nazývá se „Živá voda“ a odkazuje na dar vody, tolik potřebný pro přírodu a člověka.

Chtěl bych poděkovat těm, kteří tvořili a uskutečňovali svou prací tento projekt obnovy přírodního areálu. Jmenovitě děkuji Mgr. Petru Číškovi, koordinátorovi projektu, projektantovi panu Petru Beranovi, Libereckému kraji, Obci Škodějov a Příkrý, zahradní architektce Zuzaně Růžičkové, spolupracovníkům z ústředí naší církve, firmě pana Poledníka za stavební práce, firmě Lesní svět pana Kopeckého, grafikovi Milanu Udržalovi, dr. Kaňákovi, výtvarnici Anně Radové, panu Vackovi, panu Bochovi, panu Dolenskému a všem dalším, zvláště dobrovolníkům, kteří sem jezdili vykonávat nejrůznější práce, kterými přispěli k celkovému vzhledu tohoto místa.

Tady si Karel Farský jako dítě hrál a poznával přírodu. I nyní se zde děti mohou seznamovat s přírodou, ale i s minulostí naší země, s postavami z našich dějin.

Ať toto místo pod horami, které měl Karel Farský od dětství tak rád a nosil je ve svém srdci po celý život, je i pro mnohé poutníky a návštěvníky zajímavým místem, kde se mohou zastavit, zamýšlet se, odpočinout si a osvěžit se procházkou v přírodě po naučných stezkách. 

Než symbolicky přestřihneme zelenou pásku, kterou drží děti, obraťme se k Bohu modlitbou:

Bože, děkujeme ti za svoji zemi, za toto místo, za tento kraj, ve kterém se narodil náš bratr a tvůj služebník Karel. On zde vstoupil na cestu života a těmito místy procházel. Děkujeme ti, že dnes můžeme otevřít po dokončení tyto stezky ve stopách Farského, s okny do duchovní krajiny naší země i lesní pěšinu kolem vodního pramene. Veď nás v našich životech stezkou spravedlnosti a dej, abychom s vděčností i odpovědností užívali a chránili dary naší země, která je obklopena tvou přízní a požehnáním. Tvé jméno, Bože, buď požehnáno. Amen.

(přestřižení pásky)

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.08.2020 09:54 zobrazeno: 337x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus