WebArchiv - archiv českého webu

Rodiště dr. Karla Farského prochází obnovou

Škodějov – malá vesnice v Podkrkonoší nacházející se mezi městy Semily a Vysoké nad Jizerou, je místem narození vlasteneckého kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské ThDr. Karla Farského (26. 7. 1880 – 12. 6. 1927). Zde byl církví v roce 1957 zbudován jeho památník. Sem dříve přijížděly v červnovém čase Farského výročí desítky autobusů z různých míst naší země a zde se pod širým nebem konaly bohoslužby věřícími hojně navštívené.

    Roky však bylo Farského rodiště místem, které nemělo návštěvníkům, kteří sem přijeli v čase mimo bohoslužby, co nabídnout. Neupraveností nepůsobilo místo příliš přívětivým dojmem. V roce 2017 zde byla zbudována a uvedena Lesní kaple dr. Karla Farského a současně se začal postupně uskutečňovat projekt celkové obnovy. S tím souvisela komplikovaná jednání o pozemkovém uspořádání v celém přírodním areálu. Naše církev neměla na vlastní pozemky žádný vstup. Přijížděli jsme sem nebo přicházeli přes pozemky jiného vlastníka. Cesta, po níž přicházel Farský k chalupě, byla za uplynulá desetiletí již zcela zarostlá mohutnými stromy. To se změnilo vykácením okraje lesa a nyní se dokončuje nová přístupová komunikace. Současně jsme odkoupili i další přístupové cesty.

          Hodnota tohoto nenápadného místa na kraji obce Škodějov je dvojí. První je jeho zvláštní krása a pestrost zdejší podkrkonošské přírody a druhá spočívá v tom, že se jedná o rodiště toho, kdo patří mezi významné osobnosti náboženského, politického a kulturního života počátku 20. století. K nim se dr. Karel Farský jistě právem řadí, i když bývá někdy opomíjen. Renovace uskutečňovaná naší církví zahrnuje obojí zřetel. Jednak má úpravami vyniknout malebný ráz, i když klimaticky drsnějšího, koutu podkrkonošské krajiny. A současně chceme poutníky a turisty upozornit na významnou osobnost, která se právě v tomto odlehlém místě narodila. Při stavebních úpravách byly odkryty kamenné základy Farského rodné chalupy, které při vybudování památníku v roce 1957 byly zahrnuty zeminou, když dřevěnou chalupu pro špatný stav již nebylo možné zachránit a byla zbourána.

          Obnovu místa, která byla pojata jako ekologický projekt, podpořil Liberecký kraj dvěma granty, týkajícími se zadržování vody v krajině a posílení vztahu mladé generace k přírodě. V místě v minulých letech bydlel nepořádný a neodpovědný obyvatel, který dokázal naplnit okolní lesy nebývale velkým množstvím odpadků. Součástí ekologického projektu byl proto v první řadě úkol vyčistit lesy od těchto odpadků.

          Na charakter místa se zřetelem k přírodě a k Farskému mají návštěvníky upozornit tři okruhy naučných stezek. První okruh je věnován patriarchovi Církve československé husitské dr. Karlu Farskému – jeho životu a dílu. Vede od pomníku po horním okraji louky s krásným výhledem do podkrkonošské scenérie.

Druhá cesta „Okna do duchovní krajiny naší země“ je umístěna na mýtině v lese, na jehož okraji rostou modříny. Výtvarnice Anna Radová vytvořila barevná okna s různými postavami z našich dějin, jakými jsou například Cyril a Metoděj, kníže Václav, Anežka Česká, Jan Hus a další, kteří se stali nositeli duchovního poselství pro náš národ. S jednotlivými obrazy oken jsou spojeny interaktivní prvky s kvízy pro děti.

          U lesní kaple začíná třetí okruh s názvem „Živá voda“.  Autorem podoby lesní kaple je architekt Jiří Gebert, který zvolil její místo s ohledem na vhodný okolní prostor, vytvářející přirozené přírodní hlediště. Umístění kaple má i další zajímavé přírodní zasazení. Z podloží pod kaplí totiž vyvěrá vodní pramen. Pod kaplí byla vytvořena dvě jezírka, která jsou propojena protékajícím potůčkem. Pěšina naučné stezky vede místy, kde dříve byla zcela nepřístupná zarostlá „džungle“. Informační tabule podél pěšiny upozorňují na bohatství života v lese i mimo něj. V hojné míře se zde například vyskytuje vzácná bledule jarní.

          Okruhy naučných stezek vyústí u základů, přesněji kamenného fragmentu Farského rodné chalupy. Zde na tabuli bude možné zhlédnout, jak chalupa v době jeho života vypadala. Vedle dřevěné chalupy stál dříve domek, který byl postaven bratrem JUDr. Josefem Farským jako letní sídlo. Musel však být pro špatný stav zbořen. Nová jednoduchá budova, pojatá jako zázemí pro poutníky a správu areálu, případně pro tábory, byla již vyprojektována, ale nebyla zatím postavena. V budoucnosti by mohl přírodní areál ve Škodějově sloužit i jako místo pro pořádání letních táborů dětí a mládeže.

          Na obnově rodiště a naučných stezkách se podílí celá řada lidí, především koordinátor celého projektu Mgr. Petr Číško, projektant Petr Beran, stavební firma pana Pavla Poledníka, správce areálu Vít Vacek, zahradní architektka Zuzana Růžičková, firma Lesní svět, grafik Milan Udržal, odborný poradce historik PhDr. Bohdan Kaňák, zmíněná výtvarnice Anna Radová, a na práci v lese pravidelně přijíždějí mnozí obětaví dobrovolníci z Prahy.

   Projekt obnovy Přírodního areálu dr. Karla Farského se uskutečňuje v roce 100. výročí Církve československé husitské k 13. červnu 2020 a současně v roce 140. výročí narození našeho prvního patriarchy.Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.08.2020 10:24 zobrazeno: 570x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus