WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na vikariátním shromáždění v Kutné Hoře

Věčný Bože, který se nám dáváš poznávat jako Otec, Syn a Duch svatý, buď v úctě a věčně chváleno tvé jméno!

Modlíme se k tobě za Církev československou husitskou v čase 100. výročí od doby, kdy byla ustavena, aby věrně hlásala Kristovo evangelium a potvrzovala jej živým bratrstvím sboru Páně.

Prosíme tě za naše náboženské obce, za vikariáty, diecéze i celek naší církve, abychom společně konali službu tobě a pomáhali svým bližním vlídným slovem i činy.

V modlitbě myslíme na sestry a bratry, kteří nesli úkol kázat Kristovo evangelium v minulosti a byli již odvoláni z tohoto světa k tobě, Pane, aby spočinuli ve tvé milosrdné náruči. V tomto shromáždění myslíme na bratra faráře a emeritního biskupa Karla Bicana, který působil v tomto sboru v Kutné Hoře.

Myslíme na ty, kteří nemohou konat službu v církvi kvůli nemoci nebo pokročilému věku.

Prosíme za ty, kteří přijmou křest a za nově pokřtěné. Prosíme za nové spolupracovníky na tvém díle, ať již duchovní nebo laiky.

Buď naší pomocí a ochranou v čase pandemie. Prosíme za zdraví svých bližních, i za sebe navzájem.

V tomto červnovém čase připomínáme památku Milady Horákové.

Před tvou tváří jsme, Bože Otče, tvými dětmi, o kterých víš a máš o nás péči.

Pro tvého Syna Ježíše Krista našeho Zachránce, Vykupitele a Přemožitele veškerého zla, se k tobě takto modlíme: OTČE NÁŠ

 

Červen 2020                                                                      Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.08.2020 10:57 zobrazeno: 274x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus