WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 100. výročí Církve československé husitské

Bože, náš Otče,

předstupujeme před tebe s modlitbami a prosbami za církev, ale i s přímluvami za svět a za své bližní.

Děkujeme ti za Církev československou husitskou, kterou společně tvoříme se známými i neznámými bratřími a sestrami. I když jsme tak rozdílní, přesto nás Kristus, tvůj Syn chce spojovat a zbavovat předsudků a bariér mezi námi, abychom se dokázali navzájem v lásce přijímat, neboť ty nás v Kristu přijímáš takové, jací jsme.

Děkujeme ti, že tvůj Duch vedl v minulosti a vede v přítomnosti naše společenství. Mnohými způsoby se projevuje tvůj Duch ve tvém lidu a vane i ve světě. Děkujeme ti, že uplynulých sto let bylo příležitostí hlásat tvé evangelium v různých dobách, svědčit o tvé svrchovanosti a moci a šířit tvé království pokoje a radosti. Ať i v budoucích letech a dobách můžeme tebou darovaný čas využívat a naplňovat získáváním druhých pro Krista a k jeho následování úzkou cestou života.

Ty víš, co nás v naší církvi naplňuje radostí a vděčností, ale znáš i to, co nás trápí a s čím si nevíme rady. Ukazuj nám cestu a daruj schopnost se moudře rozhodovat. Ať naše jednání se uskutečňují v lásce. Ať neprosazujeme jen svoji vůli, ale ať je naše vůle poddána tvé vůli. Osvěcuj náš rozum světlem svého Ducha a naše srdce uzdravuj a naplňuj Kristovou láskou.

Prošli jsme v tomto roce v uplynulých měsících neočekávanou situací. Museli jsme se náhle zastavit a mnohé ve svém životě – osobním, celé společnosti i v církvi – přehodnocovat. Museli jsme se od sebe navzájem vzdálit a nemohli jsme se setkávat ke společným bohoslužbám a shromážděním v čase ohrožení zákeřnou nemocí. Prožívali jsme čas vzájemného vzdálení, abychom se těšili na společná setkání.

Děkujeme ti, že jsme i v čase izolace a samoty mohli být s tebou a ty jsi byl s námi, neboť jsi řekl: „Nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu“ (Žd 13,5). I když se zachvěly jistoty mnohých lidí, děkujeme ti, že ve víře můžeme zakoušet nepohnutelnou jistotu v tobě. Prosíme tě za ochranu před pandemií i každým nebezpečím a zlem.

Bože, tvé jméno buď pochváleno a velebeno nyní i na věky! Amen.

 

Červen L. P. 2020                                                                                 

 

Písně č. 24, č. 183Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 09.08.2020 11:02 zobrazeno: 324x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus