WebArchiv - archiv českého webu

4. zasedání

Praha 25.06.2005

Čtvrté zasedání VIII. řádného sněmu Církve československé husitské se konalo dne 25. června 2005 v Husově sboru v Praze 6-Dejvice. Úvodní kající bohoslužbu slova vedl bratr emeritní patriarcha Josef Špak na základě vůle, kterou sněm na začátku jednoznačně vyjádřil.

Při zahájení pracovní části. bylo zastoupeno 219 náboženských obcí z celkového počtu 298 náboženských obcí; přítomno bylo s právem hlasovacím celkem 421 sněmovníků z náboženských obcí a 103 sněmovníci z ústředních a diecézních orgánů, dále z Husitské teologické fakulty UK, celkem tedy 524 oprávněných delegátů.

Vzhledem k odstoupení ThDr. Jana Schwarze z funkce patriarchy předsedal sněmu ing. Karel Rauš, předseda stálého předsednictva církevního zastupitelstva. Na vedení se podíleli sestra biskupka Jana Šilerová a bratr biskup ThDr. Jan Hradil. Čtvrté zasedání VIII. sněmu schválilo po projednání předlohy legislativně-právního výboru VIII. sněmu, vyjádření naukového výboru a diskusi Novelizaci Ústavy Církve československé husitské ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Z celkového počtu 474 delegátů hlasovalo pro novelizaci Ústavy CČSH 422 oprávněných sněmovníků (89 % ze všech odevzdaných hlasů), proti hlasovalo 25 oprávněných sněmovníků, hlasování se zdrželo 27. Dále byly schváleny dílčí novelizace Organizačního řádu a Řádu duchovenské služby. Sněm jako nejvyšší církevní orgán CČSH přijal usnesením prohlášení ThDr. Jana Schwarze, dané i písemně, o vzdání se služby patriarchy s okamžitou účinností. Toto usnesení církevního sněmu CČSH je závazné pro CČSH i všechny orgány veřejné moci a je platné pro jednání za celek církve vůči všem třetím osobám. (Pro: 408, proti 16, zdrželo se: 51, celkový počet hlasujících: 475) Dnem 25. června 2005 přestává být Jan Schwarz statutárním zástupcem Církve československé husitské. Sněm uložil předsednictvu sněmu zapracovat do schváleného textu Ústavy legislativně – technické poznámky přednesené na zasedání sněmu a vytištění Ústavy CČSH, Organizačního řádu, Řádu duchovenské služby v platném znění

Ústřední radě v Praze a Diecézní radě v Bratislavě uložil zajistit registraci Ústavy CČSH v platném znění u příslušného ministerstva v souladu s příslušnými zákony; Sněm se usnesl o svém pokračování a 5. sněmovní zasedání stanovil na rok 2007 s těmito úkoly: dokončit komentář k Základům víry CČSH a pracovat na přípravě ekleziologických částí Ústavy, dopracovat sociálně - etický dokument a liturgické texty i pastorální pravidla ke svátostem.

Sněm vyslovil poděkování panu předsedovi vlády České republiky Jiřímu Paroubkovi za jeho pozdravný dopis. Sněmovní zasedání bylo zakončeno modlitbou.

Po skončení sněmu se konalo církevní zastupitelstvo svolané podle čl. 61, odst. 2 platné Ústavy CČSH biskupskou radou, na kterém byl jmenován královéhradecký biskup Štěpán Klásek správcem církve.Administrátor publikováno: 24.01.2007 08:09 zobrazeno: 5590x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus