WebArchiv - archiv českého webu

13. neděle po svatém Duchu

Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. (Žalm 86, 3.5)

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 7-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, dárce všeho dobrého, vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu a vlij do nás pravou víru, abychom vydávali ovoce dobrých skutků! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 12, 9-21

Evangelium: Matouš 16, 21-27 J

Verše k obětování: Žalm 40, 14a.15a.18b

Verš k požehnání: Žalm 31, 20

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, svým slovem a svátostmi obnovuj a očišťuj naše srdce, ať spoléháme na tvou pomoc nyní i v budoucnu. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 3, 7, 20, 47, 55, 62, 95, 100, 163, 180, 186Klára Břeňová publikováno: 26.08.2020 11:44 zobrazeno: 255x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus