WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – únor až červenec 2020

3. 2. 2020   Pietní shromáždění k uctění památky předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery ve Dvořákově síni Rudolfina

4. 2. 2020   Porada koordinačního týmu k 100. výročí CČSH

5. 2. 2020   Setkání s hlavním kaplanem Armády ČR

5. 2. 2020   Členská schůze Společnosti Františka Bílka

7. 2. 2020   Biskupská rada

8. 2. 2020   Ústřední rada

9. 2. 2020   Přednáška věnovaná 100. výročí CČSH v Husově domě ČCE v Kolíně pořádaná Kostnickou jednotou

11. 2. 2020 Řídící výbor ERC v Domě Bible v Praze 9 - Kobylisích                 

13. 2. 2020 Setkání k obnově areálu ve Škodějově

17. 2. 2020 Pohřební rozloučení s br. Bohumilem Kláskem ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

18. 2. 2020 Pohřební rozloučení se ses. dr. Jiřinou Kubíkovou v Husově sboru v Praze 7 – Holešovicích

19. 2. 2020 Zasedání vědecké rady HTF UK    

20. 2. 2020 Správní rada Institutu evangelizace a pastorace CČSH

20. 2. 2020 Přednáška k 100. výročí CČSH Mgr. Martina Vaňáče, Ph.D. v Knihovně dr. F. Kováře

24. 2. 2020 Komise k 100. výročí CČSH

25. 2. 2020 Pietní akt při příležitosti 72. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948 v Nerudově ulici v Praze v rámci projektu Mene Tekel

26. 2. 2020 Bohoslužba na Popeleční středu v Husově sboru v Praze 10 – Vinohrady

27. 2. 2020 Zasedání Kulturní rady CČSH

27. 2. 2020 Účast na mezinárodní konferenci Orwellovy výzvy dnešku v Senátu s předáním ceny Pavla Faiereisla – Fragmenty paměti v rámci projektu Mene Tekel

1. 3. 2020  Postní bohoslužba v kostele sv. Václava Na Zderaze a účast na shromáždění náboženské obce Praha 2 – Nové Město

1. 3. 2020  Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně a jejich rodiny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na závěr projektu Mene Tekel                    

2. 3. 2020  Setkání při příležitosti 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v rámci projektu „Naše a evropská společnost“ v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

3. 3. 2020   Zahájení výstavy „Tož budeme sedlat… Kůň ve službách prezidenta T. G. Masaryka“ ve Valdštejnském paláci v Senátu v Praze

4. 3. 2020   Přednáška na Husově institutu teologických studií

6. 3. 2020   Přednáška na téma „Církev v budoucnosti“ na HTF UK

9. 3. 2020   Postní bohoslužba v ústředí; Jednání se sestrou tajemnicí Mgr. J. Krajčiříkovou

9. 3. 2020   Komise k 100. výročí CČSH

10. 3. 2020  Účast na pohřbu hudebníka a výtvarníka Jana Vyčítala ve Velké obřadní síni krematoria v Praze 10 – Strašnicích

Dne 12. března 2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 

13. 3. 2020  Hospodářská komise   zrušeno

13. 3. 2020 Biskupská rada   zrušeno

14. 3. 2020  Ústřední rada      zrušeno

15. 3. 2020  Shromáždění náboženské obce Praha 6 – Dejvice omluva

15. 3. 2020 Setkání pořádané Hnutím Fokoláre v hlavním sále Valdštejnského paláce v Senátu v Praze   zrušeno

16. 3. 2020   31. teologické fórum „J. A. Komenský – biskup, teolog a kazatel: jeho odkaz pro 21. století“ ve Sboru Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze 1     zrušeno

19. 3. 2020  Přednáška ke 100. výročí CČSH ThDr. Jaroslava Hrdličky  zrušeno

19. 3. 2020 Natáčení a předání obsahu pastýřského listu patriarchy CČSH v čase nouze                 

23. 3. 2020  Setkání metodiků duchovní péče     zrušeno

24. 3. 2020  Mše svatá u příležitosti 7. výročí zvolení papeže Františka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze           zrušeno

25. 3. 2020  Exegeticko-homiletický seminář k Velikonocům    zrušeno                  

25. 3. 2020  Polední modlitba Páně v čase koronaviru

28. 3. 2020  Slavnostní setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 600. výročí slavné bitvy      zrušeno

30. 3. 2020  Církevní zkušební komise       zrušeno

4. 4. 2020  Velikonoční setkání v kulturním centru Novodvorská v Praze 4 zrušeno

4. 4. 2020   Natáčení videa – velikonočního poselství a rozhovoru pro Prahu 4 s knězem MUDr. Jiřím Kordou a Alžbětou Korčákovou v kostele Panny Marie královny míru v Praze – Lhotce

5. – 11. 4. 2020 Vzpomínková pouť s legionáři do Ruska    zrušeno

12. 4. 2020  Velikonoční bohoslužba z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze 2 – Novém Městě přenášená Čt

16. 4. 2020  Přednáška k 100. výročí CČSH doc. PhDr. Marka Šmída  zrušeno

17. 4. 2020   Biskupská rada         zrušeno

18. 4. 2020   Ústřední rada         zrušeno

21. – 22. 4. 2020 Přednášky na Husově institutu teologický studií   zrušeno

23. 4. 2020 Řídící výbor ERC a komise pro ekumenismus v Loučni    zrušeno

24. 4. 2020 Zahájení výstavy k 600. výročí narození krále Jiřího z Poděbrad v muzeu v Poděbradech a navazující program ve sboru CČSH          zrušeno       

25. 4. 2020 Diecézní shromáždění v Olomouci   zrušeno  

28. – 29. 4. 2020 Dvoudenní brigáda ve Škodějově     zrušeno

30. 4. 2020 brigáda ve Škodějově

1. 5. 2020  Setkání ke zvonohře ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové    zrušeno

3. 5. 2020  Bohoslužba v náboženské obci v Praze 6 – Dejvicích

6. 5. 2020  Konference „Jiří z Kunštátu a na Poděbradech“ v Řetězové ul. V Praze     zrušeno

6. 5. 2020  Řídící výbor ERC v Donské          zrušeno

6. 5. 2020  Brigáda ve Škodějově – obnova areálu rodiště dr. K. Farského

8. 5. 2020  Bohoslužba k 75. výročí ukončení 2. světové války v Zittau v SRN zrušeno

10. 5. 2020 Bohoslužba k 75. výročí ukončení 2. sv. války v Husově sboru na Vinohradech ve spolupráci s Českým rozhlasem s přímým přenosem na stanici Vltava 

12. 5. 2020 Konference „Komunikace ve společnosti a církvi, možnosti a úskalí“ v Praze - Dejvicích        zrušeno

13. 5. 2020 Brigáda ve Škodějově                  

14. 5. 2020 Konference „České schisma“ v Muzeu T. G. M. v Lánech        zrušeno

14. 5. 2020 Den v jednotě Ducha a společná modlitba za lidstvo v čase pandemie zástupců velkých náboženství a křesťanských církví v ČR – na youtube.com

17. 5. 2020 Účast na bohoslužbě v náboženské obci Řevnice

19. 5. 2020 Brigáda ve Škodějově

20. 5. 2020 Návštěva v Náboženské obci Praha 4 – Michle

20. 5. 2020 Setkání metodiků výuky náboženství prostřednictvím videokonference

21. 5. 2020 Účast na přednášce k 100. výročí CČSH na téma „Umění a umělci v CČSH“ PhDr. Martina Jindry v Komenského sále v Praze 6 - Dejvicích

23. 5. 2020 Zasedání ústřední rady

26. 5. 2020 Pietní akt na Masarykově nádraží k 75. výročí pražského povstání      zrušeno

27. 5. 2020 Brigáda ve Škodějově

28. 5. 2020 Kulturní rada    zrušeno

30. 5. 2020 Diecézní shromáždění olomoucké diecéze s volbou biskupa     zrušeno

30. 5. 2020 Ekumenická svatodušní vigilie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha        zrušeno

1. 6. 2020 Slavnostní shromáždění k 100. výročí Církve československé husitské v Národním domě v Praze 5 - Smíchově zrušeno

1. 6. 2020 Svatodušní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě k 100. výročí CČSH

2. 6. 2020 Setkání v nádvoří Betlémské kaple s rozezněním zvonu M. J. Hus a představením knihy „Jiří z Kunštátu a na Poděbradech 1420“

3. 6. 2020 Studentská bohoslužba na závěr akademického roku v Husově sboru v Praze 10 – Vinohradech

4. 6. 2020 Brigáda ve Škodějově

7. 6. 2020 Instalace brněnského biskupa Mgr. Juraje Dovaly na druhé funkční období v Husově sboru v Brně na Botanické

8. 6. 2020 Pozdrav poutníků vycházejících na pěší pouť do Škodějova z Husova sboru v Praze

11. 6. 2020 Brigáda ve Škodějově                   

13. 6. 2020 Pouť do Škodějova se slavnostní bohoslužbou u lesní kaple dr. Karla Farského a otevření naučných stezek

14. 6. 2020 Bohoslužba s ordinací a instalací biskupa Mgr. Tomáše Chytila v Husově sboru v Olomouci

15. 6. 2020 Pobožnost se vzpomínkou na patriarchy v Husově sboru v Praze – Dejvicích

16. 6. 2020 Účast na kněžském svěcení vojenského kaplana br. Havránka v kostele Na Prádle v Praze

17. 6. 2020 Řídící výbor ERC v Donské

18. 6. 2020 Účast na přednášce k 100. výročí CČSH zaměřené na osobnost a dílo skladatele Josefa Fr. Píchu ve svědectví jeho vnuka

19. 6. 2020 Biskupská rada

19. 6. 2020 Ústřední rada                               

20. 6. 2020 Církevní zastupitelstvo

22. 6. 2020 Církevní zkušební komise

23. 6. 2020 Zahradní slavnost Univerzity Karlovy ve Valdštejnské zahradě       zrušeno

24. 6. 2020 Konzultace se studenty Husova institutu teologických studií formou videokonference

25. 6. 2020 Setkání liturgistů na ETF UK

27. 6. 2020 Pouť na Sázavu     zrušeno

27. 6. 2020 Návštěva výstavy o Jiřím z Poděbrad v muzeu v Poděbradech

27. 6. 2020  Bohoslužba slova a představení publikace „Aktuálnost české reformace“ na vikariátním shromáždění v Kutné Hoře

28. 6. 2020 Účast na bohoslužbě se svátostí křtu v Praze – Modřanech

1. 7. 2020 Natáčení rozhovoru ke 100. výročí zrodu Církve československé Husitské a svátku M. Jana Husa v Českém rozhlase

1. 7. 2020 Slavnostní prezentace a uvedení do oběhu pamětní stříbrné mince vydané Českou národní bankou při příležitosti 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů v Knihovně dr. Františka Kováře v Praze 6 - Dejvicích              

3. 7. 2020 Zkoušky studentů Husova institutu teologických studií

5. 7. 2020 Festival duchovní hudby v rámci Husovských slavností      zrušeno

6. 7. 2020 Bohoslužba v Betlémské kapli v Praze při příležitosti 605. výročí mučednické smrti Mistra J. Husa vysílaná v přímém televizním a rozhlasovém přenosu

6. 7. 2020 Položení květin v Husově světničce v Husinci a účast na koncertě souboru Hradišťan v areálu Centra M. J. Husa v Husinci

8. 7. 2020 Projev na zahájení výstavy s názvem „Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“ v Betlémské kapli v Praze

9. 7. 2020 Zkoušky studentů Husova institutu teologických studií

13. – 24. 7. 2020 dovolená

25. 7. 2020 Slavnostní setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 600. výročí slavné bitvy s rekonstrukcí bitvy

26. 7. 2020 Účast na bohoslužbě v NO Praha 2 – Nové Město

28. 7. 2020 Schůzka týmu k 100. výročí CČSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 28.08.2020 11:59 zobrazeno: 444x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus