WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba po přijímání při bohoslužbě na Vítkově

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Ž 28,7  

Bože věčný a plný milosti,

v těchto památných místech návrší Vítkova se k tobě modlíme

a děkujeme ti za tvoji přítomnost ve Slovu a svátostech

uprostřed tvé shromážděné církve.

Děkuji ti za víru a odhodlání našich husitských předků, kteří zvedli kalich spásy a nesli na sobě znamení očišťující a posvěcující krve vítězného Beránka.

Ať i nás Kristus v Duchu svatém svým slovem a svátostmi očišťuje, posvěcuje a posiluje k zápasu víry.

Prosíme tě o tvoji ochranu, požehnání a pokoj v mysli i srdci.

Dávej nám zmocnění ke službě tobě a k věrnému předávání Ježíšova evangelia všem lidem.

Sláva buď Bohu Otci, Synu i Duchu svatému, nyní i stále! Amen.

 

Srpen L. P. 2020                       Tomáš Butta, patriarcha

Marie Jandová publikováno: 01.09.2020 08:45 zobrazeno: 293x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus